SK | EN

(5.-6.december) PODVODNÁ ARCHEOLÓGIA

AÚ SAV v Nitre, Katedra klasickej archeológie FF TU v Trnave, Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, Zavod za Podvodno Arheologijo Vás pozývajú na prednášky na tému ARCHEOLÓGIA POD VODOU ktoré sa uskutočnia v dňoch 05.12.2016 na AÚ SAV v Nitre a 06.12.2016 na Katedre klasickej archeológie v Trnave

Čítať viac...

(25. október) Stretnutie východoslovenských archeológov 2016

Pamiatkový úrad SR Bratislava, Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV a Archeologický ústav SAV pripravujú organizáciu Stretnutia východoslovenských archeológov 2016. Podujatie sa uskutoční dňa 25. októbra 2016 v priestoroch Krajského pamiatkového úradu, Hlavná ul. č. 115, Prešov. PROGRAM 2016

Čítať viac...

Akcia SAS 13.10.: Komentovaná prehliadka na Bratislavskom hrade

Dňa 13.10. sa realizovala komentovaná prehliadka a exkurzia na Bratislavskom hrade so sprievodným slovom Dr. V. Turčana (SNM-AM) a Dr. G. Musilovej (MUOP). Zúčastnilo sa niekoľko členiek a členov SAS pri SAV, záujemcovia z radov študentov z katedry archeológie v Bratislave, a pedagógovia z katedry architektúry Stavebnej fakulty STU a pozvaní hostia. Detailne sme si…

Čítať viac...

(8. októbra 2016) Sympózium „Príspevok bratislavských historických a múzejných pracovísk k rozvoju numizmatiky“

Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, Ústredný výbor v Bratislave, Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, Bratislava, Archeologický ústav SAV, Nitra a Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV si Vás dovoľujú pozvať na sympózium:   Príspevok bratislavských historických a múzejných pracovísk k rozvoju numizmatiky, usporiadaného na počesť 80. narodenín význačnej slovenskej numizmatičky PhDr. Eleny Minarovičovej.   Sympózium sa…

Čítať viac...

(10. september) Rímske hry a Limes Day 2016

Podujatie Rímske hry prináša návštevníkovi pohľad do dejín starovekého Ríma. Aktuálny 19. ročník sa spojil s podujatím Limes Day (3. ročník). Ústrednou témou 19. ročníka Rímskych hier sú Rímske múdrosti. Novinkou je Rímska škôlka, ktorá privíta deti vo veku 3 až 6 rokov. Tešiť sa môžete na nástup legionárov, prednášku o rímskom stravovaní i gladiátorské zápasy na život a na…

Čítať viac...

EXKURZIA so SAS po stopách Etruskov, Rimanov… 29. jún – 6. júl 2016

Milé dámy, páni Pozývame Vás na študijno-poznávací zájazd, do Talianska a Slovinska po stopách Etruskov, Rimanov a iných dávnych kultúr, ktoré výrazne ovplyvnili podobu európskeho umenia. Zájazd je spojený s návštevou družobných miest Bratislavy – Ljubljany a Perugie pri príležitosti výstavných aktivít Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave, SNM-HM a AM a Spolku výtvarníkov Slovenska. Trasa:       Postojna jama, Ljubljana,…

Čítať viac...

13.-14. apríl – Zjazd slovenských archeológov 2016 v Smoleniciach

Vážené kolegyne a kolegovia, členovia Slovenskej archeologickej spoločnosti, pozývame Vás na na Zjazd slovenských archeológov – výročné slávnostné stretnutie, ktoré sa bude konať v Smoleniciach v dňoch 13. a 14. apríla 2016. Tešíme sa na Vašu účasť! Zjazd SAS 2016_prihlaska web (Prihlášku môžete vyplniť aj elektronicky a zaslať mailom na našu adresu spoločnosti.)

Čítať viac...

Quo vadis slovenská archeológia?

Pozývame Vás na stretnutie s názvom: Quo vadis slovenská archeológia? konajúce sa 28. januára 2016 od 10.00 v Archeologickom múzeu SNM v Bratislave (Žižkova ul.). Cieľom stretnutia je diskutovať na aktuálne témy, ktoré nás všetkých pália či znepokojujú (napríklad vzťahy v rámci terénneho výskumu, licencie, súkromné spoločnosti, nálezové správy, ochrana kultúrneho dedičstva, možnosti publikovania, situácia…

Čítať viac...

Akcie

24. STRETNUTIE VÝCHODOSLOVENSKÝCH ARCHEOLÓGOV na tému Výsledky aktuálnych archeologických výskumov a príspevky z teoretického bádania, ktoré sa uskutoční 22.10.2015 od 10.00 hodiny v reprezentačných priestoroch Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou Zámocká 160/5, Hanušovce nad Topľou Pozvánka Hadak Útján XXV. konferencia mladých bádateľov včasného stredoveku termín: 19-22. október 2015 v Komárne miesto: Podunajské múzeum v…

Čítať viac...