SK | EN

3. ročník súťaže

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV vyhlasuje v poradí už 3. ročník študentskej súťaže pre študentov stredných škôl. Prihlásiť sa je možné v kategórii tvorivá práca na tému – Oživ minulosť, preži jej príbeh.

Do súťaže sa môže zapojiť každý/-á študent/-ka akejkoľvek strednej školy na Slovensku a to prostredníctvom záväznej prihlášky, ktorú treba poslať na e-mailovú adresu Slovenskej archeologickej spoločnosti (sas.sav.sutaz@gmail.com) s označeným predmetom „súťaž“. Do súťaže je možné sa prihlasovať priebežne počas celého jej trvania.

Viac informácií k súťaži nájdete v priložených súboroch.

Súťaž_SAS_pri_SAV_2021
Súťaž_SAS_pri_SAV_2021_text