SK | EN

Plán činností 2019

Plán vedeckých a odborných podujatí SAS pri SAV v roku 2019

Valné zhromaždenie SAS pri SAV a vedecký seminár
Miesto: Archeologický ústav SAV,  Akademická 2, Nitra
Termín: 10. – 11. apríl 2019
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV

III. stretnutie múzejných archeológov
Miesto: Bratislava, SNM-Archeologické múzeum
Termín: 25. apríl 2019
Organizátori: SNM-AM, SAS pri SAV

BIATEC. NONNOS. Kelten  an der mittleren Donau. Medzinárodná výstava
Miesto: Archäologisches  Museum Frankfurt, Nemecko
Termín: 9. máj – 1. december 2019
Organizátori:  AMF, SNM-HM, MÚOP, SNM-AM, MMB, SAS pri SAV, AÚ SAV

Kelti/The Celts/Die Kelten, XX. medzinárodná konferencia
Miesto:  Stará Lesná, Vysoké Tatry
Termín: 14. – 17. máj 2019
Organizátori: AÚ SAV, SAS pri SAV, Nadácia A. Točíka, APVV

História skla – Východné Slovensko
Miesto: Kaštieľ a archeopark v Hanušovciach nad Topľou
Termín: 21. – 22. jún 2019
Organizátori: SAS pri SAV, SSS, Tripolitana AH, FunGlass, SOŠS

Prednáška izraelskej archeologičky Evy Grossmann
Miesto: SNM-Múzeum židovskej kultúry v Bratislave
Termín: 13. august 2019
Organizátori: SAS pri SAV, SNM-MŽK

Porážky Mongolov v Európe: klebety alebo realita. Prednáška Stephana Powa z CEU
Miesto:  Bratislava, SNM-Archeologické múzem
Termín: 20. september 2019
Organizátori: SAS pri SAV, SNM-AM

Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes – UNESCO pamiatky. Medzinárodná  výstava
Miesto: Slovenský inštitút v Berlíne
Termín: 17. október 2019 – 20. december 2019
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV, SI Berlín 

28. stretnutie východoslovenských archeológov
Miesto: Kaštieľ Stropkov
Termín: 13. november  2019
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV, KM v Prešove

XXII. ročník Mediteránny archeologický  veľtrh
Miesto:  Paestum, Taliansko
Termín: 14. – 17. november 2019
Organizátori: SAS pri SAV, BTB, SI a ZÚ Rím, MÚOP

Informátor 2019
Termín: December 2019