Výstava SYN PÚŠTE – cestovateľ a fotograf ALOIS MUSIL (1868 – 1944) a jeho súčasník Daniel Šustek

Milí priatelia,

dovoľujeme si Vás v mene organizátorov výstavy (Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV a Univerzitná knižnica v Bratislave) srdečne pozvať na výstavu SYN PÚŠTE – cestovateľ a fotograf ALOIS MUSIL (1868 – 1944) a jeho súčasník Daniel Šustek, ktorá bude prístupná verejnosti v termíne od 11. augusta 2021 do 3. septembra 2021 vo výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave na Michalskej 1.
Vstup pre verejnosť je bezplatný.
Otváracie hodiny výstavy: pondelok – nedeľa od 10.00 – 18.00 hod.

Na realizácii výstavy sa okrem SAS pri SAV podieľala Akademická společnost Aloise Musila, z. s., Archeologický ústav SAV, Nadácia Aigyptos a Univerzitná knižnica v Bratislave.

Všetci ste srdečne pozvaní!

Výbor SAS pri SAV

Na stiahnutie


Výstava v médiách


Zápisy