SK | EN

Výsledky

Za 15 rokov sa Komisii HS podarili desiatky väčších či menších výsledkov. Spomenieme navýraznejšie. Sprostredkovali sme možnosť analýz chemického zloženia skla pre 22 bádateľov a pre dve inštitúcie na Slovensku kvalitnú konzerváciu predmetov zo skla. Pre 15 účastníkov konferencií sme sprostredkovali spoluprácu pri výskume historického skla z renesancie a baroka. Doteraz sme poskytli 52 posudkov, informácii a rád k projektom alebo k problematike. Zabezpečili sme prostredníctvom projektov chýbajúce analýzy pre sklené a archeofajansové koráliky z nálezísk na Slovensku, čím objektivizujeme pohľad pre dosiaľ chýbajúcu interpretáciu vývoja sklárskych technológií a nálezov zo skla na Slovensku. Od obdobia začatia činnosti Komisie HS sa zvýšil počet projektov venovaných historickým sklám na Slovensku. Zmapovali sme výsledky vedeckého záujmu o historické sklo na Slovensku v rôznych vedeckých disciplínach na Slovensku. Zabezpečili sme základné suroviny natronových skiel, rovnako ako príklady rôznych farieb skla, farebné škály, nástroje na výrobu korálikov, katalógy tvarov výrobkov, ktoré sprístupňujeme záujemcom na konferenciách HS ako metodickú pomôcku. Monitorujeme najnovšiu literatúru k téme historických skiel ako aj medzinárodné akcie, ktoré sa k tejto téme organizujú. Pravidelne prezentujeme výsledky domáceho výskumu na zahraničných podujatiach.