SK | EN

Plán činnosti 2013

STRETNUTIE SLOVENSKÝCH ARCHEOLÓGOV – VEDECKÝ SEMINÁR
Miesto: Veľká zasadačka v budove SAV, Akademická 2, Nitra
Termín: 10. 4. 2013
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV Nitra

2. GEOLOGICKO-PALEONTOLOFICKÁ-ARCHEOLOGICKÁ DISKUSIA – GEPAARD
Miesto: Veľká zasadačka v budove SAV, Akademická 2, Nitra
Termín: 25. 4. 2013
Organizátori: AÚ SAV Nitra, SAS pri SAV, SNM – Prírodovedecké múzeum

1. DISKUSNÉ FÓRUM K PRIPRAVOVANEJ NOVELE ZÁKONA O OCHRANE PAMIATKOVÉHO FONDU „OKRÚHLY STÔL“
Miesto: Veľká zasadačka v budove SAV, Akademická 2, Nitra
Termín: 21. 5. 2013
Organizátori: SAS pri SAV, Archeologická rada pri MK SR

2. DISKUSNÉ FÓRUM K PRIPRAVOVANEJ NOVELE ZÁKONA O OCHRANE PAMIATKOVÉHO FONDU „OKRÚHLY STÔL“
Miesto: Veľká zasadačka v budove SAV, Akademická 2, Nitra
Termín: 5. 6. 2013
Organizátori: SAS pri SAV, Archeologická rada pri MK SR

32. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O NEOLITE A ENEOLITE NAŠICH KRAJÍN
Miesto: Rimavská Sobota
Termín: 23. – 26. 9. 2013
Organizátori: AÚ SAV Nitra, SAS pri SAV, Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota
Program

23. SYMPÓZIUM „STARŠIA DOBA BRONZOVÁ V ČESKÝCH ZEMIACH A NA SLOVENSKU“.
Miesto: Levice
Termín: 8. – 11. 10. 2013
Organizátori: AÚ SAV Nitra, SAS pri SAV, Tekovské múzeum Levice, Katedra Archeológie UK Bratislava
Program

8. INTERDISCIPLINÁRNA KONFERENCIA A „OKRÚHLY STÔL“ HISTÓRIA SKLA 2013
Miesto: Trenčín
Termín: 14. – 15. 11. 2013
Organizátori: Slovenská sklárska spoločnosť, Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, SAS pri SAV
Pozvánka a prihláška, Program

22. STRETNUTIE VÝCHODOSLOVENSKÝCH ARCHEOLÓGOV – KONFERENCIA K 60. VÝROČIU ZALOŽENIA POBOČKY AÚ SAV V KOŠICIACH
Miesto: Watsonova 47, Košice
Termín: 23. 10. 2013
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV Košice.
Pozvánka (vo formáte *.doc), Prihláška (vo formáte *.doc)

VÝSKUM HRADOV NA (VÝCHODNOM) SLOVENSKU – STAV A PERSPEKTÍVY, ODBORNÝ SEMINÁR
Miesto: Hanušovce nad Topľou (alternatíva Vinné)
Termín: október 2013
Organizátori: Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou, AÚ SAV, SAS pri SAV