SK | EN

Zjazd slovenských archeológov 2012

Výročné zhromaždenie Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV a Zjazd slovenských archeológov 2012

17.–18.4.2012