SK | EN

Plán činností 2022

Zjazd a vedecká konferencia 2022

Komentované prehliadky: výstava Rimania a Slovensko,  drevozemný valu z 11. storočia, keltsko-rímske stavby, antropologická expozícia Človek v čase

Miesto: Bratislavský hrad, SNM – Historické múzeum, SNM – Prírodovedné múzeum
Termín: 27. – 28.  apríl 2022
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV

 

„Súťaž“  pre študentov stredných škôl „Oživ minulosť, preži jej príbeh“

Miesto: III. ročník  celoslovenskej súťaže
Termín: október  2021 – marec 2022
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV Nitra

 

Living Danube Limes Day

Miesto: Bratislava-hrad, Petronell-Carnuntum, Rusovce-Gerulata
Termín: 18. jún 2022
Organizátori: MÚOP, SAS pri SAV, AÚ SAV, MMB, Archeologický park Carnuntum

 

4. Medzinárodná konferencia Staršia doba železná v strednej Európe

Miesto:   Nitra, Malý seminár
Termín: 6. – 9. júla 2022
Organizátori: AÚ SAV Nitra, SAS pri SAV

 

6. Vedecký experiment, workshop a festival Historického skla 2022

Miesto: Kaštieľ a Archeopark v Hanušovciach nad Topľou
Termín: 27. – 31. júl 2021
Organizátori: SAS pri SAV, SSS, Tripolitana AH, FunGlass, SOŠS

 

XXIV. ročník Mediteránny archeologický  veľtrh

Miesto:  Paestum, Taliansko
Termín: 27. –  30. október 2022
Organizátori: SAS pri SAV, SK ICOM, SI a ZÚ Rím, MÚOP
29. stretnutie východoslovenských archeológov
Miesto: Zemplínske múzeum Michalovce
Termín: 23. novembra 2022
Organizátori: SAS pri SAV, Zemplínske múzeum Michalovce

 

Informátor 2022, Revue slovenských archeológov

Termín: December 2022