SK | EN

Informátor – aktualizácia

Milé členky a členovia Spoločnosti, pomaly sa blížime k finalizácii prípravy nového, v poradí už 34. ročníka nášho Informátora. Ďakujeme Vám za Váš dlhodobý záujem o náš spoločný časopis – nielen čitateľom, ale aj autorkám a autorom všetkých zaslaných príspevkov. Istotne viete, že Informátor vychádza tlačou a tiež online formou, ktorá je prístupná na našej…

Čítať viac...

Opustil nás doc. Jaroslav Tejral

S ľútosťou oznamujeme, že v utorok 9. januára 2024 nás vo veku 90 rokov opustil náš kolega doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc. Od roku 1960 pôsobil v Archeologickom ústave AV ČR v Brne, v rokoch 1990 až 1998 bol jeho riaditeľom. Česť jeho pamiatke!

Čítať viac...

Digitalizácia Informátora

Milí priatelia, s príchodom nového roka 2024 pre Vás sprístupňujeme v zdigitalizovanej podobe všetky staršie ročníky časopisu našej Spoločnosti – INFORMÁTORA – REVUE SLOVENSKÝCH ARCHEOLÓGOV. Môžete si ich voľne prezerať na našej webovej stránke (link). https://sas.sav.sk/publikacie/informator/

Čítať viac...

Rimania a Slovensko – výstava

Na Bratislavskom hrade práve prebieha výstava venovaná Rimanom a Germánom na území Slovenska. Výstava poukazuje na problematiku archeologických a historických prameňov, archeologický výskum a dejiny výskumu rímskej doby na Slovensku. Návštevník má možnosť zoznámiť sa s obdobím, kedy antickí autori písali o oblasti dnešného Slovenska, ktoré sa stalo dejiskom významných politických udalostí – napr. markomanských…

Čítať viac...

Rozhovor s dr. K. Pietom

Kolega Martin Furman zo spolku SEPTENTRIO uskutočnil v novembri 2021 rozhovor s dlhoročnou stálicou slovenskej archeológie – dr. Karolom Pietom. Celý prepis rozhovoru môžete nájsť na stránke spolku: Karol Pieta – Rozhovor

Čítať viac...

PF 2022

Vážené členky a členovia, kolegyne a kolegovia zo Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV, prajeme Vám všetkým hlavne veľa zdravia v novom roku 2022, veľa krásnych nálezov, publikácií a nápadov. Oslovujeme Vás preto s výzvou, aby ste nám poslali svoje myšlienky, návrhy s podujatiami, ktoré by ste radi uskutočnili v tomto roku a pri realizácii ktorých,…

Čítať viac...

Výročia svetovej a slovenskej egyptológie

Milí priatelia, v roku 2022 si bude egyptológia pripomínať hneď dve významné výročia, slovenská egyptológia pridáva ďalšie. Dovoľujeme si Vám preto dať do pozornosti nový dokumentárny seriál o slovenskom výskume na lokalite Duwejm Wad Hadž v Sudáne – starovekej Núbii, na ktorom sa spolupodieľa aj Nadácia Aigyptos. Dokument uviedla STV2 pred pár dňami v medzisviatočnom…

Čítať viac...