SK | EN

Plán činnosti 2016

Plán vedeckých a odborných podujatí SAS pri SAV na rok 2016

Quo vadis slovenská archeológia?
Miesto: Archeologické múzeum SNM v Bratislave
Termín: 28. január 2016
Organizátori: SAS pri SAV, AM SNM

 

Zjazd slovenských archeológov a Vedecký seminár SAS pri SAV v roku 2016 (pri príležitosti 60. rokov od vzniku slovenskej sekcie pri ČSAV)
Miesto: Zámok Smolenice, kongresové centrum SAV
Termín: 13.-14. apríl 2016
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV Nitra

 

Slávnostné medzinárodné kolokvium k životnému jubileu prof. PhDr. Márie Novotnej, DrSc.
Miesto: Archaeologické múzeum SNM v Bratislave
Termín: 28. apríl 2016
Organizátori: Katedra klasickej archeológie TU v Trnave, AM SNM, Katedra archeológie UK v Bratislave, SAS pri SAV, AÚ SAV Nitra, Pro Archaeologia Classica, o.z.

 

Kelti 2016. 17. medzinárodná konferencia „Doba laténska v Čechách, na Morave a na Slovensku“
Miesto: Trenčianske Teplice
Termín: 17.- 20. máj 2016
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV Nitra

 

Kelti z Bratislavy. Medzinárodná výstava
Miesto: Perugia (Taliansko)
Termín: 07. júl – 31. október 2016
Organizátori: Hlavné mesto SR Bratislava, mesto Perugia, Archeologický úrad regiónu Umbria, SAS pri SAV, MUOP v Bratislave, AM SNM a iní

 

Medzinárodné kolokvium Sídelné stratégie vo vzťahu k trasám diaľkových komunikácií v severnej časti Karpatskej kotliny v neskorej dobe bronzovej a v dobe železnej
Miesto: Pezinok
Termín: 12. – 13. október 2016
Organizátori: AÚ SAV Nitra, Malokarpatské múzeum v Pezinku, AM SNM SAS pri SAV

 

Pipe lost, pipe found – medzinárodné posterové kolokvium o historických fajkách
Miesto: PKO, Nitra
Termín: 14.–16. október 2016
Organizátori: AÚ SAV Nitra, Pipe club Nitra, SAS pri SAV

 

25. pracovné stretnutie východoslovenských archeológov
Miesto: KPÚ Prešov
Termín: 25. október 2016
Organizátori: KPÚ Prešov, AÚ SAV, SAS pri SAV

 

9. interdisciplinárna konferencia História skla
Miesto: Bratislava
Termín: 12.-13. december 2016
Organizátori: SAS pri SAV, komisia História skla na Slovensku, AÚ SAV v Nitre, Múzeum mesta Bratislavy, Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava