SK | EN

Plán činnosti 2012

STRETNUTIE SLOVENSKÝCH ARCHEOLÓGOV – VEDECKÝ SEMINÁR
Miesto: Veľká zasadačka v budove SAV, Akademická 2, Nitra
Termín: 17. – 18. 4.2012
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV Nitra

13. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA DOBA LATÉNSKA V ČECHÁCH, NA MORAVE A NA SLOVENSKU – KELTI 2012
Miesto: Smolenice
Termín: 13. – 16. 5. 2012
Organizátori: AÚ SAV Nitra, SAS pri SAV, Archeologický ústav AV ČR Praha, Ústav archeologické památkové péče Brno

12. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA DOBA POPOLNICOVÝCH POLÍ A DOBA HALŠTATSKÁ
Miesto: Hriňová
Termín: 14. – 18. 5. 2012
Organizátori: AÚ SAV Nitra, SAS pri SAV

21. STRETNUTIE VÝCHODOSLOVENSKÝCH ARCHEOLÓGOV
Miesto: Kežmarok
Termín: 21. 11. 2012
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV Košice