SK | EN

4. ročník – vyhodnotenie

Milé študentky, milí študenti,

minulý rok na jeseň vyhlásila Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV v poradí už 4. ročník súťaže pre študentov stredných škôl. Súťažilo sa v 2 kategóriách – video a prezentácia. Sme veľmi potešení, že aj tento rok sa do súťaže zapojilo množstvo z Vás (až 112 účastníkov) a poslalo nám svoje práce. Odborná komisia, ktorá všetky študentské práce hodnotila, sa nakoniec zhodla na nasledovnom poradí víťazných prác:

Kategória VIDEO

1. miesto – Martin Krchavý + Daniel Kulich (SPŠE Hálova, Bratislava)
2. miesto – Petra Rečičárová + Peter Sepeši + Maroš Fabian (Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice)
3. miesto – Krištof Gabriel Novák (Gymnázium J. B. Magina, Vrbové)

Kategória PREZENTÁCIA

1. miesto – Michaela Veselá (Arcibiskupské gymnázium b. Pavla Jantauscha, Trnava)
2. miesto – Dominik Sako + Rodan Šejli (SPŠE Hálova, Bratislava)
3. miesto – Isabella Šimanská + Zuzana Gešková + Mia Belica + Nina Droppová (Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Liptovský Mikuláš))

Všetkým výhercom gratulujeme a ďakujeme ostatným študentom a študentkám, ktorí sa do súťaže zapojili. Dúfame, že nám zachováte svoju priazeň aj v nasledujúcich rokoch.

Vaša hodnotiaca komisia