SK | EN

Výbor SAS (2023-2027)

Predsedníctvo
Predsedníčka: Mgr. Jana Mellnerová Šuteková, PhD., jana.mellnerova@gmail.com
Podpredseda: Mgr. et Mgr. Martin Neumann, PhD., martin.neumann@invykk.sk
Hospodárka: Mgr. Zuzana Poláková, PhD., polakova.zuzana@hotmail.com
Tajomníčka: Mgr. Lucia Nezvalová, PhD., nezvalovalucia@gmail.com
Mgr. Dominika Andreánska, dominika.andreanska@muzeumpd.sk
Mgr. Rastislav Hreha, PhD., rastislav.hreha@zemplinskemuzeum.sk
PhDr. Ján Chovanec, PhD., trebishow@gmail.com
Kontakt: sas.archeologia@gmail.com

Členovia výboru
Správca knižnice: Mgr. Igor Murín, PhD., igor.murin@savba.sk
Mgr. Matúš Hudák, matus.hudak23@gmail.com
Mgr. Stanislava Oporosková, PhD., Stanislava.Oporoskova@pamiatky.gov.sk

Členovia revíznej komisie
PhDr. Margaréta Musilová, margareta.musilova07@gmail.com
Mgr. Dominika Oravkinová, PhD., dominika.oravkinova@savba.sk
PhDr. Vladimír Turčan, vladimir.turcan@snm.sk

Informátor SAS pri SAV – Revue slovenských archeológov
Hlavný redaktor: Mgr. et Mgr. Martin Neumann, PhD.
Redakčná rada: Mgr. Dominika Andreánska, Mgr. Matúš Hudák, PhDr. Ján Chovanec, PhD., Mgr. Stanislava Oporosková, PhD., Mgr. Zuzana Poláková, PhD., Mgr. Jana Mellnerová Šuteková, PhD.
Kontakt: sas.archeologia@gmail.com, martin.neumann@invykk.sk

Správca internetovej stránky a facebooku
Mgr. Dominika Andreánska, Mgr. et Mgr. Martin Neumann, PhD., Mgr. Jana Mellnerová Šuteková, PhD.

Ekonómka
Ing. Soňa Blašková,  sonaduo2@gmail.com

Pozn.: Zloženie výboru bolo zvolené na Valnom zhromaždení v Nitre dňa 26. apríla 2023.