SK | EN

Výbor SAS

Predsedníčka
PhDr. Margaréta Musilová, margareta.musilova07@gmail.com
(Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave)

Podpredseda
PhDr. Jozef Labuda, CSc., labuda@muzeumbs.sk

Hospodárka
Mgr. Zuzana Poláková, PhD., polakova.zuzana@hotmail.com

Tajomník
Mgr. Michal Holeščák, PhD., michal.holescak@savba.sk

Šéfredaktor Informátora SAS
PhDr. Vladimír Turčan, vladimir.turcan@snm.sk

Správkyňa knižnice
Mgr. Lucia Nezvalová, PhD., nezvalovalucia@gmail.com

PhDr. Monika Gabulová, PhD., monika.gabulova@savba.sk
PhDr. Ján Chovanec, PhD. trebishow@gmail.com
Mgr. Iveta Kaczarová, nmlc@stonline.sk
PhDr. Mária Kotorová Jenčová,PhD., kotorova.m.@gmail.com
Mgr. et Mgr. Martin Neumann, PhD., martin.neumann@invykk.sk

Redakčná rada Informátora SAS
PhDr. Ján Chovanec, PhD. trebishow@gmail.com
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD. kotorova.m.@gmail.com
Mgr. Jana Mellnerová Šuteková, PhD. jana.mellnerova@uniba.sk
Mgr. Zuzana Poláková, PhD. polakova.zuzana@hotmail.com
Mgr. et Mgr. Martin Neumann, PhD., martin.neumann@invykk.sk
PhDr. Vladimír Turčan, vladimir.turcan@snm.sk

Správca internetovej stránky a facebooku
Mgr. et Mgr. Martin Neumann, PhD. martin.neumann@invykk.sk

Členovia revíznej komisie
PhDr. Alena Bistáková, PhD., a.parobkova@gmail.com
Mgr. Dominika Oravkinová, PhD., dominika.oravkinova@savba.sk
Mgr. Branislav Resutík, resutik@gmail.com

Ekonómka
Ing. Soňa Blašková,  sonaduo2@gmail.com