SK | EN

Členské poplatky

Ročný poplatok za členstvo v SAS pri SAV činí 10 €.

Členské na rok

Meno/OrganizáciaČlenské
*Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota fee_no nie
*Inštitút na výskum kultúrnej krajiny fee_yes áno
*Liptovské múzeum v Ružomberku fee_no nie
*Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch fee_no nie
*Novohradské múzeum a galéria v Lučenci fee_no nie
*Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava-Oravský hrad fee_no nie
*Slovenské banské múzeum fee_no nie
*Tribečské múzeum v Topoľčanoch fee_no nie
*Vlastivedné múzeum v Hlohovci fee_no nie
*Východoslovenské múzeum fee_yes áno
*Záhorské múzeum v Skalici fee_no nie
Amrein Rudolf, Mgr. fee_no nie
Ander Ivan fee_no nie
Andreanská Dominika, Mgr. fee_yes áno
Bača Martin, Mgr. PhD. fee_no nie
Bača Robert, PhDr. fee_no nie
Bajanová Anna, Mgr. fee_yes áno
Barta Peter, Mgr. PhD. fee_no nie
Bartík Juraj, PhDr. PhD. fee_no nie
Bátora Jozef, prof. PhDr. DrSc. fee_no nie
Bazovský Igor, Mgr. PhD. fee_yes áno
Beljak Ján, PhDr. PhD. fee_no nie
Benediková Lucia, Mgr. PhD. fee_no nie
Bernát Michal, Mgr. PhD. fee_yes áno
Bialeková Darina, PhDr. CSc. fee_no nie
Bielich Mário, Mgr. PhD. fee_no nie
Bielichová Zora, Mgr. fee_no nie
Bisták Peter, Mgr. fee_no nie
Bistáková Alena, PhDr. PhD. fee_no nie
Bobek Pavol, Mgr. fee_no nie
Bönde Gogová Stanislava, Mgr. PhD. doc. fee_yes áno
Borzová Zuzana, Mgr. PhD. doc. fee_no nie
Both Marek, Mgr. fee_no nie
Botoš Alexander, PhDr. fee_no nie
Březinová Gertrúda, PhDr. CSc. doc. fee_no nie
Broošová Katarína fee_no nie
Bujna Jozef, prof. CSc. fee_no nie
Cvengrošová Ľudmila, akadem. sochárka fee_no nie
Čambal Radoslav, Mgr. PhD. fee_no nie
Čaplovič Dušan, doc. PhDr. DrSc. fee_no nie
Čaprdová Eva fee_no nie
Čelko Andrej fee_no nie
Červeň Peter fee_no nie
Daňová Klaudia, PhDr. PhD. fee_yes áno
Daňová Mikovínyová Miroslava, Mgr. PhD. fee_yes áno
Debnár Peter, Mgr. fee_no nie
Dianiška Ivan, PhDr. fee_no nie
Domonkošová-Tibenská Kristína, Mgr. fee_no nie
Drahošová Viera, PhDr. fee_no nie
Drančák Igor fee_no nie
Ďurianová Andrea, Mgr. PhD. fee_no nie
Ďurišová Marcela, Mgr. fee_no nie
Egyházy-Jurovská Beata, PhDr. fee_no nie
Elias František, Ing. CSc. fee_no nie
Elschek Kristian, PhDr. CSc. fee_no nie
Engel František fee_no nie
Faktor (Vlaszatá) Katarína, Mgr. fee_no nie
Farkaš Ľubomír, Ing. arch. CSc. fee_no nie
Farkaš Zdeněk, PhDr. PhD. fee_no nie
Fecko Peter, Mgr. fee_no nie
Fottová Eva, PhDr. PhD. fee_no nie
Furman Martin, Mgr. PhD. fee_no nie
Furmánek Václav, Dr. h. c. Prof. PhDr. DrSc. fee_yes áno
Füryová Klára, PhDr. fee_no nie
Fusek Gabriel, PhDr. CSc. fee_yes áno
Gabulová Monika, PhDr. PhD. fee_no nie
Gajarská Katarína, Mgr. fee_no nie
Gere Marek, Mgr. fee_no nie
Gergeľ Ľudovít fee_no nie
Glaser-Opitzová Renáta, Mgr. fee_no nie
Godiš Jakub, Mgr. PhD. fee_yes áno
Gromová Edita, PhDr. CSc. prof. fee_no nie
Guller Dušan, MUDr. fee_no nie
Habánová Magdaléna, Mgr. fee_no nie
Harmadyová Katarína, Mgr. fee_no nie
Harmanský Miroslav fee_yes áno
Hlavicová Jana, Ing. arch. fee_no nie
Hnila Pavol, Dr. fee_no nie
Holán Peter, Ing. fee_yes áno
Holeščák Michal, Mgr. PhD. fee_no nie
Horňák Stanislav fee_no nie
Horváthová Eva, PhDr. PhD. fee_yes áno
Hránek Pavol fee_no nie
Hreha Rastislav, Mgr. PhD. fee_no nie
Hrnčiarik Erik, doc. Dr. phil. fee_no nie
Hromadová Bibiána, prom. hist., CSc. fee_yes áno
Hudák Matúš, Mgr. fee_no nie
Hudáková Mária, Mgr. fee_no nie
Hudec Jozef, Mgr. PhD. fee_yes áno
Hukeľová Zuzana, MSc, PhD. fee_no nie
Hulínek Drahoslav, Mgr. PhD. fee_no nie
Hurajtová Natália, Mgr. fee_no nie
Husár Martin, Mgr. PhD. doc. fee_yes áno
Chovanec Ján, PhDr. PhD. fee_yes áno
Chrastina Peter, prof. RNDr. PhD. fee_no nie
Chropovská Emília fee_no nie
Illáš Martin, Mgr. fee_no nie
Jakab Július, RNDr. CSc. fee_no nie
Jakubčinová Miriam, Mgr. PhD. fee_no nie
Janec Rudolf fee_no nie
Jaššo Filip, Mgr. PhD. fee_yes áno
Jaššová Jana fee_no nie
Jurík Mirón, Bc. fee_no nie
Kaczarová Iveta, Mgr. fee_no nie
Kalapáčová Anna, Mgr. fee_no nie
Kaminská Ľubomíra, PhDr. DrSc. doc. fee_yes áno
Kapcár Andrej, Ing. Mgr. et Mgr. fee_no nie
Karabinoš Anton, PhDr. fee_yes áno
Karlovský Vladimír, Mgr. fee_no nie
Kissová Miroslava, Mgr. PhD. fee_no nie
Kmeťová Petra, Mgr. PhD. fee_no nie
Knoll Marian, Mgr. fee_no nie
Kolníková Eva, PhDr. DrSc. fee_no nie
Konečná Katarína fee_yes áno
König Tomáš, Mgr. PhD. fee_no nie
Kopták Tomáš, Mgr. PhD. fee_no nie
Korený Rastislav, Mgr. fee_no nie
Korim Juraj, Mgr. fee_no nie
Kormoši Gabriel fee_no nie
Kormoši Ján fee_no nie
Kotorová-Jenčová Mária, PhDr. PhD. fee_no nie
Kováčik Lukáš, Mgr. fee_no nie
Kováčová Alžbeta fee_no nie
Kozubová Anita, Mgr. PhD. fee_no nie
Kravčík Alexander fee_no nie
Krošláková Mária, Mgr. PhD. fee_no nie
Krupa Vladimír, PhDr. fee_no nie
Kučerová Marta, Mgr. fee_no nie
Kucharík Juraj, Mgr. Bc. fee_no nie
Kujovský Rudolf, PhDr. CSc. fee_no nie
Kvetánová Ivana, Mgr. PhD. fee_no nie
Kvietok Martin, Mgr. PhD. fee_no nie
Labuda Jozef, PhDr. CSc. fee_yes áno
Lamiová-Schmiedlová Mária, PhDr. DrSc. fee_no nie
Liubun Roman, Bc. fee_no nie
Lörencz Oliver fee_no nie
Mácelová Marta, doc. PhDr. PhD. fee_no nie
Magdolen Dušan, Mgr. PhD. fee_yes áno
Majerčíková Danka, Mgr. fee_yes áno
Majchrák Štefan, Ing. fee_no nie
Makarová Erika, Mgr. PhD. fee_yes áno
Makovická Zuzana, Mgr. fee_no nie
Malček Róbert, Mgr. PhD. fee_no nie
Meliš Štefan fee_no nie
Mellnerová Šuteková Jana, Mgr. PhD. fee_no nie
Melo Matúš Mgr. fee_no nie
Mihályiová Jana, Ing. fee_no nie
Michalík Tomáš, JUDr., Mgr. fee_no nie
Minarovičová Elena, PhDr. fee_no nie
Minaroviech Jana, Ing. arch. PhD. fee_no nie
Miroššayová Elena, PhDr. CSc. fee_yes áno
Mongiello Andrej, Mgr. et Mgr. PhD. fee_no nie
Moravčík Jozef, prom. hist. fee_no nie
Mordel Štefan, doc. ThDr. PhD. fee_no nie
Mosný Peter, Mgr. fee_no nie
Múdry Martin, Ing. fee_no nie
Murín Igor, Mgr. PhD. fee_yes áno
Musilová Margaréta, PhDr. fee_yes áno
Myslivcová-Lehocká Zora, Mgr. fee_no nie
Nečas Adrián, MUDr. fee_no nie
Neumann Martin, Mgr. et Mgr. PhD. fee_yes áno
Nevizánsky Gabriel, PhDr. CSc. fee_no nie
Nezvalová Lucia, Mgr. PhD. fee_no nie
Nováčiková (Droppová) Silvia, Mgr. fee_no nie
Nováková Lucia, Mgr. PhD. fee_no nie
Novosedlík Peter, Mgr. fee_no nie
Novotná Mária, prof. PhDr. DrSc. fee_no nie
Oporosková (Repková) Stanislava, Mgr. fee_yes áno
Oravkinová Dominika, Mgr. PhD. fee_yes áno
Ožďáni Ondrej, PhDr. CSc. fee_no nie
Pastirčák Gerhard, Mgr. fee_no nie
Pastorek Ivan fee_no nie
Pavúk Juraj, doc. PhDr. DrSc. fee_no nie
Pavúk Peter, PhDr. PhD. doc. fee_no nie
Pechová (Demková) Lenka, Mgr. fee_no nie
Pieta Karol, PhDr. DrSc. fee_no nie
Plachá Veronika, PhDr. fee_no nie
Poláková Zuzana, Mgr. PhD. fee_no nie
Poliak Ernest fee_no nie
Radeva Vania fee_no nie
Rajtár Ján, PhDr. CSc. fee_yes áno
Ramsl Ch. Peter, Mag. Dr. Priv. Doz. fee_no nie
Ratimorská Priska, PhDr. fee_no nie
Rejholcová Mária, PhDr. fee_no nie
Resutík Branislav, Mgr. fee_no nie
Robak Zbigniew, Mgr. PhD. fee_no nie
Rodáková Ingrid, Mgr. fee_no nie
Ruttkay Alexander, prof. PhDr. DrSc. fee_no nie
Ruttkay Matej, doc. PhDr. CSc. fee_no nie
Ruttkayová Jaroslava, PhDr. fee_no nie
Samuel Marián, Mgr. RNDr. fee_no nie
Schmidtová Jaroslava, PhDr. fee_yes áno
Slaná Andrea, Mgr. PhD. fee_no nie
Slivka Michal, doc. PhDr. CSc. fee_no nie
Slovák Juraj fee_no nie
Smetanová Petra, Mgr. fee_no nie
Somr Jaroslav fee_no nie
Soročinová Lenka, Mgr. fee_yes áno
Soták Gustáv fee_no nie
Stankoviansky Jozef fee_yes áno
Staššíková-Štukovská Danica, PhDr. fee_no nie
Stegmann-Rajtár Susanne, PhDr. CSc. fee_yes áno
Steiner Pavol, Mgr. PhD. fee_no nie
Strakošová Ivana, PhDr. fee_no nie
Strapko Pavol fee_no nie
Struhár Víťazoslav, PhDr. fee_no nie
Studeníková Etela, PhDr. CSc. fee_no nie
Sýkorová-Prešinská Eva fee_no nie
Šefčáková Alena, RNDr. PhD. fee_yes áno
Šidlová Tatjana fee_no nie
Šimková Zuzana, Mgr. fee_no nie
Šimončičová Koóšová Petra, Mgr. PhD. fee_no nie
Šimunková Katarína, Mgr. PhD. fee_no nie
Šteger Anton fee_yes áno
Štolcová Tereza, Mgr. PhD. fee_no nie
Štrbík Ján fee_no nie
Šulcová Jana, PhDr. fee_yes áno
Šutara Štefan fee_no nie
Thurzo Milan, doc. RNDr. CSc. fee_no nie
Tóth Július fee_no nie
Tóthová Štefánia, prom. hist. fee_no nie
Turčan Vladimír, PhDr. fee_no nie
Uličný Marián, Mgr. PhD. fee_no nie
Varsik Vladimír, doc. PhDr. CSc. fee_yes áno
Vavák Július, PhDr. PhD. fee_no nie
Vávra Roman, Mgr. fee_no nie
Veliačik Ladislav, PhDr. DrSc. fee_no nie
Verešová Veronika, Dr. Phil. fee_no nie
Vladár Jozef, prof. PhDr. DrSc. fee_no nie
Vlkolinská Ivona, PhDr. CSc. fee_no nie
Vondráková Mária, prof. RNDr. CSc. fee_no nie
Vozák Zoltán fee_no nie
Vrtel Andrej, Mgr. PhD. fee_no nie
Wiedermann Egon, prof. PhDr. CSc. fee_no nie
Zachar Tomáš, Mgr. fee_no nie
Zubko Peter, Prof. PhDr. PhD. fee_yes áno
Zvontsov Dmytro fee_no nie
Žák-Matyasowszky František, Mgr. PhDr. PhD. fee_no nie
Žebrák Pavel, PhDr. fee_no nie
Žitňan Andrej, Mgr. fee_no nie