Zjazd Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV 2021

Vážené členky, členovia Slovenskej archeologickej spoločnosti,

dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s nadchádzajúcim plánovaným Zjazdom našej spoločnosti, ktorý by sa mal konať v termíne 21.-23.6.2021 v Starej lesnej (Vysoké Tatry). Minulý rok nám to kvôli pandémii nevyšlo, ani na jar ani na jeseň. Dúfame, že sa to podarí.

Mnohí ste už určite zaočkovaní, niektorí ešte čakáte, ale už sa situácia každým dňom zlepšuje, preto by sme sa Vás chceli opýtať, či máte záujem prísť na dvojdňový Zjazd spojený s exkurziou do Hanušoviec, prípadne Prešova (Solivary).

Zjazd by bol v znamení 65. výročia založenia našej spoločnosti, vyhodnotili by sme druhý ročník študentskej Súťaže, odovzdali ceny našej spoločnosti za rok 2020 aj 2019 a pripomenuli by sme si rôzne životné jubileá. To najčerstvejšie oslávila nedávno pani profesorka Mária Novotná. Samozrejme nezabúdame ani na tých, ktorí nás opustili, či už tento rok v dôsledku COVID 19, alebo v uplynulom roku.

Pokiaľ máte záujem prísť na Zjazd do Tatier, na 1-3 noci, alebo aj len na jeden deň, pošlite nám prosím predbežnú odpoveď do konca mája na mail sas.archeologia@gmail.com. Ak máte záujem predniesť príspevok, pošlite jeho názov a mená autorov.

Ubytovanie máme rezervované, ale musíme ho čím skôr potvrdiť do konca mája.

Účasť na Zjazde bude možná len s negatívnym testom. Pre tých, ktorí by do Tatier nemohli prísť, či už z obavy, že by ochoreli, alebo iných príčin, ale mali by záujem zúčastniť sa Zjazdu, by sme otvorili ZOOM link, aby mohli sledovať podujatie online.

Tešíme sa na Vaše prihlášky, cenník je v prílohe. SAS pri SAV prispeje na prenájom sály a techniky. Každý prítomný člen obdrží jubilejné suveníry, tašku, pero a magnetky s logom SAS pri SAV.

Prosíme ak máte možnosť informujte aj ostatných členov, ktorí nie sú na mailoch.

 

S pozdravom

 

Margaréta Musilová a Výbor SAS pri SAV

 

cenník