SK | EN

Plán činnosti 2010

Kolokvium „Karolínska kultúra“
Miesto: AM-SNM Bratislava
Termín: 23.2.2010
Organizátori: AM-SNM, SAS pri SAV
Pozvánka a predbežný program (vo formáte .doc)

Konferencia „Aktuálne problémy archeologického bádania na Slovensku“
Téma konferencie: Etika v archeológii (príprava etického kódexu a komory archeológov)
Miesto: AM-SNM Bratislava
Termín: 23.3.2010
Organizátori: SAS pri SAV, AM-SNM Bratislava
Pozvánka (vo formáte .doc), a Prihláška (vo formáte .doc)
Upresnený program konferencie (vo formáte .doc)
Správa z konferencie (vo formáte .doc)

Zjazd a Valné zhromaždenie SAS pri SAV
Miesto: SAV Nitra
Termín: 20.-21.4.2010
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV Nitra
Pozvánka, prihláška a rámcový program (vo formáte .doc) a (vo formáte .pdf)
Program

Kolokvium „História skla 2010“
Miesto: SAV Nitra
Termín: 8.4.2010
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV Nitra
Pozvánka (vo formáte .doc), Program (vo formáte .doc)

Konferencia „Dieťa v praveku“
Miesto: FIF UK Bratislava
Termín: 22.6. 2010
Organizátori: SAS pri SAV, FiF UK Bratislava
Program konferencie (vo formáte .doc)

Stretnutie východoslovenských archeológov
Miesto: Vlastivedné múzeum Hanušovce n/Topľou
Termín: 2.12.2010 od 10.00 hod.
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV Nitra, Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n/Topľou
Pozvánka (vo formáte .doc), Prihláška (vo formáte .doc)

Kolokvium „Atypické výrobné objekty v dobe rímskej“
Bratislava AM-SNM
November 2010
SAS pri SAV, AM-SNM Bratislava

 

Prednášky:

Dr. Dietz: Gliederung und Entwicklung des spätbronzezeitlichen Pferdegeschirrs
Miesto: SAV Nitra
Termín: 27. apríl 2010 o 14.00 hod.
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV Nitra, FiF Trnavskej univerzity
Pozvánka (vo formáte .doc), Pozvánka (vo formáte .pdf)

Dr. Gabriele Rasbach (RGK des DAI, Frankfurt a. M.): „Das römische Waldgirmes (D) – ein Ort der Provinzialisierung.“
Miesto: SAV Nitra
Termín: 18. marec 2010 o 14.00 hod.
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV Nitra, FiF Trnavskej univerzity
Pozvánka (vo formáte .pdf)

 

Publikácie:

Bibliografia slovenskej archeológie 1999-2000
Dávne Slovensko v umení Ľudmily Cvengrošovej
Informátor 1,2/2010