SK | EN

Plán činnosti 2015

Plán vedeckých a odborných podujatí SAS pri SAV na rok 2015


Zjazd a Valné zhromaždenie SAS pri SAV
Miesto: SAV Nitra
Termín: 15.4.2015
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV Nitra

GEOLOGICKO-PALEONTOLOFICKÁ-ARCHEOLOGICKÁ DISKUSIA – GEPAARD
Miesto: Veľká zasadačka v budove SAV, Akademická 2, Nitra
Termín: 28. 4. 2015
Organizátori: AÚ SAV Nitra, SAS pri SAV, SNM – Prírodovedecké múzeum

Bojná 2015 – vedecký seminár
Miesto: Archeologické múzeum Veľkej Moravy v Bojnej, slovanské hradisko Bojná
Termín: 3.6.2015
Organizátori: Slovenská mineralogická spoločnosť, SAS

Pracovné stretnutie múzejných archeológov
Miesto: SNM-Archeologické múzeum, Žižkova 12, Bratislava
Termín: 7.10.2015 o 10.00 hod
Organizátori: SNM-AM, SAS

Komentovaná prehliadka výstavy Veľká Morava a počiatky kresťanstva
Miesto: Bratislavský hrad, suterénne priestory
Termín: 7.10.2015 o 14.00 hod
21.10.2015 p 17.00 hod
Organizátori: SAS, SNM-Historické múzeum

Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva
Miesto: SNM- Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, Bratislava
Termín: 7. – 9.10. 2015
Organizátori: SNM-PM, STÚ, AÚ SAV

24.stretnutie východoslovenských archeológov
Miesto: Hanušovce nad Topľou
Termín: 22.10.2015
Organizátori: SAS, AÚ SAV, Oddelenie pre výskum východného Slovenska AÚ SAV Košice

Hadak Útján XXV. Konferencia mladých bádateľov obdobia včasného stredoveku
Miesto: Podunajské múzeum v Komárne
Termín: 19. – 22.10.2015
Organizátori: Podunajské múzeum Komárno, Múzeum Györgya Klapku v Komárome, OZ Pro Museum, SAS, AÚ SAV