SK | EN

Plán činnosti 2011

AKTUÁLNE PROBLÉMY ARCHEOLOGICKÉHO BÁDANIA NA SLOVENSKU (3. diskusné fórum)
Miesto: veľká sála Ponitrianskeho múzea v Nitre, Štefánikova trieda 1
Termín: 29.3.2011 o 9,30 hod.
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV Nitra
Pozvánka (vo formáte *.doc), Prihláška (vo formáte *.doc)
Program konferencie (vo formáte *.doc),

Zjazd a Valné zhromaždenie SAS pri SAV
Miesto: SAV Nitra
Termín: 12.–13.4.2011
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV Nitra
Pozvánka, rámcový program a prihláška (vo formáte *.doc)
Upresnený program konferencie (vo formáte *.doc)

Prednáška: Prof. Dr. Carola Metzner-Nebelsick: EIN MONUMENTALER KULTBAU DER SPÄTEN BRONZEZEIT AUS LAPUŞ UND SEIN KONTEXT.
Miesto: SAV Nitra
Termín: 12.4.2011 o 13.30 hod.
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV Nitra
Pozvánka na prednášku (vo formáte *.doc)

Prednáška: Dr. Carol Kacsó: DIE HÜGELNEKROPOLE VON LAPUŞ. EINE ZUSAMMENFASSENDE BETRACHTUNG.
Miesto: SAV Nitra
Termín: 13.4.2011 o 13.00 hodine
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV Nitra
Pozvánka na prednášku (vo formáte *.doc)

Exkurzia „Po stopách Rimanov u našich rakúskych susedov Carnuntum Petronell – Bad Deutsch Altenburg – Hainburg“
Miesto: Bratislava – Carnuntum Petronell – Bad Deutsch Altenburg – Hainburg
Termín: 30. 6. 2011
Organizátori: SAS pri SAV
Pozvánka (vo formáte *.doc)

Argenti Fodina 2011 – medzinárodné sympózium. Montánna archeológia a montanistika v stredoeurópskom priestore
Miesto: Banská Štiavnica-Kammerhof
Termín: 7.-9. september 2011
Organizátori: Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica, SAS pri AÚ SAV, SHS pri HÚ SAV, Mesto Banská Štiavnica, Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok Banská Štiavnica
Pozvánka a program (vo formáte *.pdf)

20. stretnutie východoslovenských archeológov
Miesto: Košice, budova SAV – Watsonova 47
Termín: 25. október 2011
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV Nitra
Pozvánka (vo formáte *.doc)
Prihláška (vo formáte *.doc)