SK | EN

Konferencie

Komisia HS zorganizovala doteraz 8 konferencií s bohatou účasťou domácich i zahraničných inštitúcií. 9. konferenciu pripravujeme v roku 2016 v Bratislave v mesiaci december.

6. júna 2001 – 1. interdisciplinárna konferencia „História skla 2001“ (publikované v Informátor SAS pri SAV č. 2/ 1999 a č. 2/2000. Výsledky publikované ako suplement 6 Informátora SAS pri SAV História skla 2001 (Zost. D. Staššíková-Štukovská, Nitra 2002).

7. mája 2002 – 2. interdisciplinárna konferencia „ História skla 2002“, 57 podpísaných účastníkov z 15-tich domácich a siedmich zahraničných inštitúcii (ČR a Nemecko).

13 referátov a 9 diskusných vstupov. Exkurzia do sklárne v Zlatne.

4.11. 2003 – 3. interdisciplinárna konferencia „História skla 2003“, 52 podpísaných účastníkov z 30-tich inštitúcii zo SR, ČR, Nemecka a Rakúska. 10 referátov, 14 prezentácii pri okrúhlom stole.

7.10. 2004 – 4. interdisciplinárna konferencia „História skla 2004“, 52 podpísaných účastníkov z 30-tich inštitúcii SR, ČR, Nemecka. 24 referátov a 18 prezentácií pri okrúhlom stole.

29.-30.11. 2006 Nitra – 5. interdisciplinárna konferencia „História skla 2006“, 66 podpísaných účastníkov z 31 inštitúcií. 12 prednášok a 24 diskusných panelových príspevkov.

23.- 25. 4. 2008 Nitra – 6. interdisciplinárna konferencia „História skla 2008“ (exkurzia do Lednických Rovní). 51 podpísaných účastníkov zo SR a ČR, 9 prednášok, 20 posterov a prezentácií v diskusnom fóre.

7.4.- 9.4.2010 Nitra – 7. konferencia „História skla 2010“, 76 podpísaných účastníkov z celkovo 37 inštitúcií zo SR, ČR a Poľska. 12 prednášok, 25 rôznych prezentácii v diskusnej časti „Okrúhly stôl“ + jeden film.

14.-15.11. 2013 Trenčín – 8. interdisciplinárna konferencia a „okrúhly stôl“ „História skla 2013“ a prvýkrát i  medzinárodná časť venovaná technológiám a skleným korálikom s konferenčným jazykom anglickým a nemeckým. 40 podpísaných účastníkov z 30-tich inštitúcií zo SR, ČR, Rakúska, Ruska, Nemecka a Maďarska. 36 referátov a prezentácií. Exkurzia do sklárne a múzea skla v Lednických Rovniach a prehliadka laboratórií TnU AD. Ku konferencií bola zostavená Kniha abstraktov prednášok a prezentácií v jazyku anglickom.