SK | EN
Bratislavský hradCinobaňaDevínDucovéJaskyňa DomicaHavránok

Bratislavský hrad

Letecký pohľad na archeologický výskum Bratislavského hradu 2009-2010.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Cinobaňa

Výskum pohrebiska z mladšej a neskorej doby bronzovej.
Foto: © Vladimír Mitáš.

Devín

Letecký pohľad na hradný areál, sútok Dunaja s Moravou.
Foto: © Peter Chromek, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Ducové

Veľkomoravský dvorec.
Foto: © Peter Chromek.

Jaskyňa Domica

Praveké, pravdepodobne neolitické kresby uhlom, Posvätná chodba.
Foto: © František Engel.

Havránok

Liptovská Mara, Keltské hradisko.
Foto: © Peter Chromek.

O spoločnosti

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľná výberová nepolitická organizácia profesionálnych a amatérskych záujemcov o archeológiu, ktorá svoju činnosť vyvíja pri Slovenskej akadémii vied, pod Radou slovenských vedeckých spoločností. Čítať viac…

Historické sklo

Komisia pre podporu interdisciplinárneho výskumu a spracovávania fondov a archeologických nálezov historického skla na Slovensku pôsobí pri Výbore Slovenskej archeologickej spoločnosti od roku 2000. Činnosť je zameraná na podporu interdisciplinárneho výskumu historického skla. Čítať viac…

Partneri


Aktuality

'Prednášky doc. V. Janáka

Milí priatelia,

dovoľujeme si Vás pozvať na prednášky doc. Vratislava JANÁKA, ktoré sa uskutočnia 13. júna o 13:30 na pôde Archeologického ústavu SAV v Nitre. Témy prednášok znejú:

1. Litomyšl-Nedošín, lokalita 11. Najstarší neolitický rondel v Polabí a Poodrí?
2. Tri petroarcheologické etudy.

Všetci ste srdečne pozvaní!

prednášky_doc_Janak

Čítať viac...

Výstava Úsvit železného veku

Milí priatelia,

jedným z cieľov našej Spoločnosti je i zviditeľňovanie činnosti našich členov a propagácia sveta archeológie širokej verejnosti. Budeme…

Čítať viac...

Opustila nás dr. Etela Studeníková

Vážené členky, vážení členovia SAS pri SAV,

opäť nás zastihla nečakaná smutná správa. V pondelok 29. 5. 2023 nás vo…

Čítať viac...