SK | EN

2% z dane

Od roku 2016 prvýkrát prijímame 2 % z dane.

Budeme vďační, ak 2 % z dane venujete Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV.

Slovenská archeologická spoločnosť je dobrovoľná výberová nepolitická organizácia profesionálnych a amatérskych záujemcov o archeológiu. V minulom roku sa nám podarilo spolu s Vami zorganizovať viacero krásnych podujatí nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Medzi inými výstavu Kelti z Bratislavy v talianskej Perugii a na bratislavskom hrade. Slovenskú archeologickú spoločnosť sme reprezentovali aj na XIX. Medzinárodnom archeologickom veľtrhu v talianskom Paeste. Na jeseň sme zorganizovali odbornú exkurziu do talianskej Aquileie, Florencie a Perugie. Keďže SAS pri SAV oslavovala v roku 2016 60. rokov od svojho  vzniku,  usporiadali  sme  výročný  zjazd  archeológov v Smoleniciach.  Prispeli  sme  aj  na  archeologické  konferencie a nezabudli aj na našich starších kolegov, ktorí oslavovali významné životné jubileá. To všetko bolo možné aj vďaka vašim príspevkom z 2%. Vďaka Vašej podpore môžeme aj efektívnejšie komunikovať na našej webstránke, kvalitne sme zdigitalizovali našu najstaršiu publikáciu v knižnici SAS J. Décheletta – Manuel D´archeologie Préhistorique, Celtique e Gallo-Romaine v 2. zväzkoch, ktorá je voľne prístupná na našej webstránke v rámci digitalizovanej knižnice. Za to všetko Vám ďakujeme.

Ako darovať?

 1. Do 15.2. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného
  zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo
  Potvrdenie o zaplatení dane.
  Z toho potvrdenia si viete vypočítať:
  2% zo zaplatenej dane (táto suma však musí byť minimálne 3 €) –
  3% zo zaplatenej dane, ak ste počas roku 2020 odpracovali
  dobrovoľnícky aspoň 40 hodín v jednej alebo viacerých neziskových
  organizácií spolu – požiadajte svoju organizáciu o vystavenie Potvrdenia
  o výkone dobrovoľníckej činnosti.
 3. Vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní 2% z dane – meno, rodné
  číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 4. Doplňte identifikačné údaje o našom združení:
  Právna forma OZ – Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV,
  Sídlo: Akademická 2, 949 21 Nitra
  IČO : 45759162
  Číslo účtu: IBAN: SK1383300000002800905317
 5. Obe  tlačivá  –  Potvrdenie  o zaplatení  dane  a Vyhlásenie
  o poukázaní 2% dane doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30.
  apríla 2021 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska.
  Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli 2% na účet SAS.
  Veľmi nám pomôže, ak by ste si pre prípad kontroly evidencie
  odoslaných 2% archivovali kópiu Vyhlásenia o poukázaní 2% dane

Časový horizont:

 • Do konca marca podať daňové priznanie.
 • Do konca apríla podať hlásenie k 2%.
 • Do konca júla/augusta zistíme, koľko dostaneme za 2%.
 • Následne Výbor SAS rozhodne, ktorým projektom/aktivitám budú pridelené prostriedky.

ĎAKUJEME

Výbor SAS pri SAV