SK | EN

Zjazd slovenských archeológov 2016 v Smoleniciach

Dňa 13. 4. 2016 sa na zámku v Smoleniciach, v priestoroch kongresového centra (zámocký červený salónik) Slovenskej akadémie vied, uskutočnila výročná členská schôdza Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV. Výnimočné miesto stretnutia bolo zvolené pri príležitosti osláv 60. rokov od založenia slovenskej sekcie Československej archeologickej spoločnosti. Vedecký seminár SAS pri SAV sa uskutočnil v kongresovej sále Smolenického zámku 13. (popoludní) a 14. apríla 2016. Seminár bol ukončený príjemnou exkurziu na NKP a archeologickú lokalitu Smolenice-Molpír.