SK | EN

Plán činnosti 2014

3. GEOLOGICKO-PALEONTOLOFICKÁ-ARCHEOLOGICKÁ DISKUSIA – GEPAARD 2014
Miesto: SNM – Prírodovedecké múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
Termín: 25. 3. 2014
Organizátori: AÚ SAV Nitra, SNM – Prírodovedecké múzeum, SAS pri SAV

Pozvánka a prihláška, Program, Zborník abstraktov

23. STRETNUTIE VÝCHODOSLOVENSKÝCH ARCHEOLÓGOV
Miesto: Múzeum a KCJZ, Trebišov
Termín: 16. 10. 2014
Organizátori: Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, Archeologický ústav SAV v Nitre, Múzeum a KCJZ v Trebišove.
Pozvánka (vo formáte *.pdf), Prihláška (vo formáte *.doc), Program (vo formáte *.pdf)