SK | EN

Plán činnosti 2017

Quo vadis slovenská archeológia?
Miesto: Katedra archeológie FFUK v Bratislave
Termín: 16. február 2017
Organizátori: SAS pri SAV

Zjazd slovenských archeológov a Vedecký seminár SAS pri SAV v roku 2017
Miesto: Archeologický ústav SAV, Nitra
Termín: 26.- 27. apríl 2017
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV Nitra

Výstava Kelti z Bratislavy – komentovaná prehliadka
Miesto: Bratislavský hrad, SNM-Historické múzeum
Termín: 31. mája 2017
Organizátori: SAS pri SAV

Medzinárodný seminár Keltské oppidá na strednom Podunajsku/Celtic oppida on the Middle Danube
Miesto: SNM-Historické múzeum, Bratislavský hrad
Termín: 4. – 5. septembra 2017
Organizátori: MÚOP, SAS pri SAV, SNM-HM, AÚ SAV, Campus France, Bibracte

Exkurzia a workshop Rímske pamiatky na Dolnom Dunaji
Miesto: Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko
Termín: 10. – 16. septembra 2017
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV, Archeologický ústav Srbskej akadémie vied, Múzeum Slavónie v Osijeku

Medzinárodná konferencia Ancient Communities and Elites from the Bronze Age to Late Antiquity
Miesto: TU Filozofická fakulta, Katedra klasickej archeológie, Trnava
Termín: 6. – 8. októbra 2017
Organizátori: Trnavská univerzita, SAS pri SAV

26. pracovné stretnutie východoslovenských archeológov
Miesto: Hrad Stará Lubovňa
Termín: 5. október 2017
Organizátori: Ľubovnianske múzeum-Stará Lubovňa, AÚ SAV, SAS pri SAV

Cyklus archeologických prednášok Mundus Arcanus
Miesto: Košice, Teologická fakulta Katolíckej univerzity a Kňazský seminár sv. Karola Boromejského
Termín: september – november 2017
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV

XX. Ročník Medzinárodný veľtrh archeoturistiky Paestum
Miesto: Paestum, Archeologický park, Taliansko
Termín: 26. – 29. Októbra 2017
Organizátori: SAS pri SAV, MÚOP, BTB, AÚ SAV, MMB, ZÚ Rím, SI Rím