SK | EN

Plán činnosti 2008

Zjazd a Valné zhromaždenie SAS pri SAV 2008
Nitra – 22.-23.4. 2008
Pozvánka, Prihláška, Program (vo formáte .doc)

História skla
Nitra – 24.4. 2008
Pozvánka, Prihláška, Program (vo formáte .doc)

Archeofestival
Hanušovce nad Topľou – 18.5. 2008

Nové výskumy v regióne Gemeru a Malohontu.
Rimavská Sobota – 22. máj 2008
Pozvánka a program seminára (vo formáte .pdf)

Archeologický výskum Stránska-Figa (výstava)
Rimavská Sobota – 22. máj – 30. jún 2008
Informácie o výstave (vo formáte .pdf)

Exkurzia – Tutanchamon a svet faraónov. Etnologické múzeum Viedeň.
Viedeň. – 10.6.2008
Pozvánka na exkurziu (vo formáte .doc), Informácie o výstave (vo formáte .pdf)

Popolnicové polia a doba halštatská
Košice – 16.-19.9. 2008
Pozvánka, Prihláška (vo formáte .doc)

Seminár montánnej archeológie
Banská Štiavnica – september 2008

Limes romanus na Slovensku
Stupava – 12.11. 2008
Krátka správa (vo formáte .doc)

Prednáška Prof. Dr. Dr.h.c.mult. H. Parzingera – NEKONÁ SA!!!!
Nitra – október 2008

Biela keramika 1000-1700
Trebišov – 14.- 16. 10. 2008
Pozvánka, Prihláška (vo formáte .doc), Program (vo formáte .pdf)

Stretnutie východoslovenských archeológov
Trebišov – 17. 10. 2008
Pozvánka, Prihláška (vo formáte .doc), Program (vo formáte .pdf)

Sídliskový horizont neskorej doby rímskej a sťahovanie národov
(Kolokvium Germánska keramika zo sídlisk záverečného horizontu svébskeho osídlenia)
Bratislava – 11.12. 2008
Pozvánka, Krátka správa (vo formáte .doc)