SK | EN

1. ročník – vyhodnotenie

Vážení účastníci študentskej súťaže,

dovoľte nám ešte raz sa Vám všetkým poďakovať za Vašu účasť v súťaži, ktorú organizovala Slovenská archeologická spoločnosti pri SAV. Odborná komisia pozorne zhodnotila Vaše práce a prostredníctvom udelených bodov určila poradie víťazov súťaže. Do kategórie ESEJ sa prihlásilo 7 súťažiacich (6 súťažiacich na tému „Archeológia – a načo?“, 1 súťažiaci na tému „Archeológia v rukách dezinformátorov“). Ocenenia získavajú tí, ktorí sa umiestnili na prvých 2 miestach v každej z oboch tém.

Téma: „Archeológia – a načo?“

Miesto Meno Škola Mesto
1. Dominika Machová Gymnázium Andreja Kmeťa Banská Štiavnica
2. Laura Dávidová Gymnázium Jána Papánka Bratislava
3. Jasmina Laura Al-Sbenaty Gymnázium Jána Papánka Bratislava
4. Sára Chovancová Gymnázium Jána Papánka Bratislava
5. Ema Dancáková Gymnázium Konštantínova Prešov
6. Alexandra Klčová Gymnázium Grösslingova Bratislava

Téma: „Archeológia v rukách dezinformátorov“

Miesto Meno Škola Mesto
1. Matúš Máca Gymnázium Jesenského Kysucké Nové Mesto

Do kategórie ODBORNÁ PRÁCA sa prihlásili 3 súťažiaci. Keďže ocenené mali byť prvé 3 miesta, všetci účastníci v tejto kategórii budú ocenení.

Miesto Meno Škola Mesto
1. Ondrej Korbel Gymnázium Varšavská cesta Žilina
2. Nikola Sýkorová Gymnázium Jesenského Kysucké Nové Mesto
3. Šimon Javorský Gymnázium Školská Spišská Nová Ves

 

Všetkým účastníkom ďakujeme za zapojenie sa do súťaže. Veríme, že Vaše práce vo Vás vzbudili hlbší záujem o archeológiu či o históriu svojho kraja.

Všetci výhercovia budú v krátkom čase osobne kontaktovaní ohľadom ďalšieho postupu pri oceňovaní.

Vaša hodnotiaca komisia

Galéria

Diplomy

 

Ceny