SK | EN

Plán činností 2020

Plán činností 2020 SAS pri SAV

Tohtoročný plán činnosti bol poznamenaný pandémiou COVID 19, mnohé plánované podujatia museli byť presunuté do roku 2021, ale pripravované boli pre rok 2020

Zjazd slovenských archeológov a Vedecký seminár SAS pri SAV 2020
Miesto: Kongresové centrum SAV, Stará Lesná, Vysoké Tatry
Termín: 19. – 22. apríl 2020/14. – 16. október 2020
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV
Zjazd sa v plánovaných termínoch kvôli pandémii nekonal

„Súťaž“  pre študentov stredných škôl „Archeológia a načo?“
Miesto:  celoslovenská súťaž
Termín: október  2019 – marec 2020
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV Nitra

História skla – Východné Slovensko – 4. interdisciplinárny okrúhly stôl
Miesto: Kaštieľ a Archeopark v Hanušovciach nad Topľou
Termín: 23. – 26. júl 2020
Organizátori: SAS pri SAV, SSS, Tripolitana AH, FunGlass, SOŠS

Sprievodná prednáška českej archeologičky Evy Farfánovej Barriosovej k výstave Poklady Inkov  na Bratislavskom hrade
Miesto: SNM-Historické múzeum v Bratislave
Termín: 22. júla 2020
Organizátori: SAS pri SAV, SNM-HM
Prednáška sa nekonala kvôli ochoreniu prednášateľky

Medzinárodná vedecká konferencia ARGENTI FODINA
Miesto: Banská Štiavnica – Slovenské banské múzeum
Termín:  10. – 11. septembra 2020
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV, SBM Banská Štiavnica

14. medzinárodný workshop v Bojnej
Miesto: Bojná
Termín: september 2020
Organizátori: AÚ SAV, SAS pri SAV, OÚ Bojná
Podujatie sa nekonalo kvôli pandémii

Seminár Metodológia dokumentácie a prezentácie – staré vs. nové prístupy
Miesto: Krajské múzeum v Prešove – Kaštiel Stropkov
Termín: október 2020
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV, KM v Prešove-Stropkov
Podujatie sa nekonalo kvôli pandémii

Alois Musil – fotografická výstava a prednáškový cyklus
Miesto: SNM-Archeologické múzeum v Bratislave
Termín: september – december 2020
Organizátori: Akademická Společnost A. Musila, SAS pri SAV, AÚ SAV, SAS pri SAV, SNM-AM
Podujatie sa nekonalo kvôli pandémii, presunuté bolo na január – apríl 2021

29. stretnutie východoslovenských archeológov
Miesto: Zemplínske múzeum v Michalovciach
Termín:  november  2020
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV, ZM v Michalovciach
Stretnutie sa nekonalo, bolo presunuté na rok 2021

 XXIII. ročník Mediteránny archeologický  veľtrh
Miesto:  Paestum, Taliansko
Termín: 19. –  22. november 2020
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV, BTB, SI a ZÚ Rím, MÚOP
Podujatie sa nekonalo, preložené bolo na termín 8. – 11. apríl 2021

Medzinárodné sympózium „Ultimum refúgium“
Miesto:  Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava
Termín: 2. – 3. december 2020
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV, MÚOP
Podujatie sa nekonalo, preložené bolo na január – február 2021

 Informátor 2020
Termín: December 2020