SK | EN

5. ročník – vyhodnotenie

Milé študentky, milí študenti,

minulý rok na jeseň vyhlásila Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV v poradí už 5. ročník súťaže pre študentov stredných škôl. Na rozdiel od minulých rokov sa tentoraz súťažilo len v 1 kategórii. Sme veľmi potešení, že aj tento rok sa do súťaže zapojilo množstvo z Vás a poslalo nám svoje práce. Odborná komisia, ktorá všetky študentské práce hodnotila, sa zhodla na nasledovnej víťaznej práci:

Tomáš Zabel + Lucia Krištofová (Gymnázium Varšavská, Žilina)

Výhercom gratulujeme a ďakujeme ostatným študentom a študentkám, ktorí sa do súťaže zapojili. Dúfame, že nám zachováte svoju priazeň aj v nasledujúcich rokoch.

Vaša hodnotiaca komisia