SK | EN

Stanovisko Výboru SAS pri SAV k návrhu Zákona o výstavbe

Na najbližšom rokovaní NR SR (8.2.2022) bude do 1. čítania predložený pripravovaný Zákon o výstavbe (schválený vládou), ktorý zásadne mení aktuálny systém ochrany kultúrneho dedičstva. Výbor Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV vydal oficiálne stanovisko, v ktorom žiada poslancov a poslankyne Národnej rady o prehodnotenie ustanovení tohto zákona. Osud archeologického kultúrneho dedičstva nám nesmie byť ľahostajný!…

Čítať viac...

Študentská súťaž – Vyhodnotenie

Vážení účastníci študentskej súťaže, dovoľte nám ešte raz sa Vám všetkým poďakovať za Vašu účasť v súťaži, ktorú organizovala Slovenská archeologická spoločnosti pri SAV. Odborná komisia pozorne zhodnotila Vaše práce a prostredníctvom udelených bodov určila poradie víťazov súťaže. Do kategórie ESEJ sa prihlásilo 7 súťažiacich (6 súťažiacich na tému „Archeológia – a načo?“, 1 súťažiaci na tému „Archeológia v rukách…

Čítať viac...

DISKUSIA: SPRAVODAJ – HERITAGE CRIMES A OCHRANA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

vydáva: Mgr. Matúš Sládok, PhD., kontakt: msladok(et)post.cz Cieľom spravodaja je zvýšiť povedomie archeológov, pamiatkárov, múzejníkov a spolupracovníkov a zapojiť ich do aktívnej ochrany kultúrneho dedičstva. Aj vďaka takýmto aktivitám každý rok rastie počet prípadov ohlásenej archeologickej kriminality na Slovensku.   SPRAVODAJ – HERITAGE CRIMES A OCHRANA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, ROČ. 5, Č. 2, 2019   Sprejer…

Čítať viac...

Spolupráca SAS pri SAV a AÚ SAV

Vážené členky a členovia SAS pri SAV, 10.- 11. apríla 2019 nás čaká Valné zhromaždenie našej spoločnosti, ktoré bude zároveň volebným a na ktorom si zvolíme nové vedenie. Výbor SAS pri SAV v zložení M. Musilová, E. Krekovič, V. Mitáš, J. Mellnerová Šuteková, V. Turčan, I. Bazovský, I. Kaczarová,  J. Chovanec, R. Hreha a V. Struhár sa…

Čítať viac...

DISKUSIA: Spravodaj – heritage crimes a ochrana kultúrneho dedičstva

vydáva: Mgr. Matúš Sládok, kontakt: msladok(et)post.cz Cieľom spravodaja je zvýšiť povedomie archeológov, pamiatkárov, múzejníkov a spolupracovníkov a zapojiť ich do aktívnej ochrany kultúrneho dedičstva. Aj vďaka takýmto aktivitám každý rok rastie počet prípadov ohlásenej archeologickej kriminality na Slovensku.   Spravodaj – heritage crimes a ochrana kultúrneho dedičstva, roč. 3, č. 4, 2017   Hľadači narušili…

Čítať viac...