SK | EN

Plán činností 2023

Valné zhromaždenie SAS pri SAV v Nitre a vedecký seminár 2023
Komentovaná prechádzka po Nitrianskom hrade a Hornom meste pri príležitosti 70. výročia začlenenia Štátneho archeologického ústavu do štruktúry SAV
Miesto: Malý seminár, Pribinovo námestie 5, Nitra
Termín: 26. apríl 2023
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV

Celoslovenská súťaž SAS pri SAV pre študentov stredných škôl 2023, IV. ročník
Téma: Objav poklady svojho regiónu
Miesto: vyhodnotenie súťaže v Nitre, Valné zhromaždenie SAS pri SAV
Termín: november  2022 – marec 2023
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV Nitra

6. Medzinárodný workshop v Hanušovciach n./Topľou
Termín: 8. – 7. august 2023
Nerealizoval sa.

Interdisciplinárna exkurzia po pamiatkach, múzeách a galériách na strednom Dunaji (Rakúsko)
Miesto: Asparn, Tulln, Krems, Willendorf, Linz a i.
Termín: 7. 9. – 10. 9. 2023
Organizátori: ICOM Austria, Fond na podporu umenia, SAS pri SAV, AÚ SAV

Komorné archeologické kolokvium o dejinách archeológie
Miesto: Bratislava – NKP Hrad Devín
Termín: 13. 10. 2023
Organizátori: Múzeum mesta Bratislavy, SAS pri SAV, realizované aj v rámci projektu Akademie věd České republiky STRATEGIE AV21

XXV. ročník Mediteránny archeologický veľtrh
Miesto:  Paestum, Taliansko
Termín: 2. – 5. november 2023
Link: https://www.borsaturismoarcheologico.it/
Prezentujúci: Slovenská ambasáda v Taliansku, SAS pri SAV, MUOP
Organizátori: UNESCO, World Turismo organisation a i.

30. stretnutie východoslovenských archeológov
Miesto: Košice
Termín: november 2023
Organizátori: SAS pri SAV, AÚ SAV – Košice

1. ročník filmového festivalu ARCHEOFILM
Medzinárodný festival dokumentárnych filmov o archeológii, umení a prostredí
Miesto: Bratislava, kino Mladosť
Termín: 1. – 3. december 2023
Organizátori: MUOP, mesto Bratislava, SAS pri SAV
Link: https://www.archeofilm.sk/

Príprava publikácie „Rozhovory s pamätníkmi“
Zostavovatelia: Jana Mellnerová/ Martin Neumann et al.
Termín: 2. etapa. december 2023
Organizátori: SAS pri SAV

Informátor 2023, Revue slovenských archeológov
Termín: December 2023