SK | EN

27.6.2017, Nitra – stretnutie členov výboru SAS s Dr. Darinou Bialekovou, CSc. a Dr. M. Rejholcovou