SK | EN

2. ročník – vyhodnotenie

Milé študentky, milí študenti,

dovoľte nám, aby sme Vás informovali o výsledkoch 2. ročníka študentskej súťaže, do ktorej ste sa prihlásili. Tento rok sa nad naše očakávania zapojilo do súťaže veľké množstvo z Vás, čo nás úprimne teší. O to ťažšie však bolo naše rozhodovanie pri výbere tých najoriginálnejších prác. Odborná komisia sa pre jednotlivé kategórie zhodla na tomto poradí výhercov:

Kategória „odborná práca“:

 1. miesto – F. Szikhart (Gymnázium Antona Bernoláka, Senec)
 2. miesto – L. Vislocký (Gymnázium Varšavská cesta, Žilina)
 3. miesto – E. Eliasová (Gymnázium Františka Švantnera, Nová Baňa)

Kategória „tvorivá práca“:

 1. miesto – Š. Horváth (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov)
 2. miesto – G. Galajda (Gymnázium Dominika Tatarku, Poprad)
 3. miesto – B. Hnila (Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Martin)

Keďže viaceré z prác, ktoré sa neumiestnili medzi výhernými prácami, by si tiež zaslúžili ocenenie, odborná komisia sa rozhodla vytvoriť osobitnú kategóriu ocenenia – „Špeciálne uznanie za výnimočnú prácu“. To sa odborná komisia rozhodla udeliť nasledovným súťažiacim:

 1. Lukáčová (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov)
 2. Šošková (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov)
 3. Pavelka (Gymnázium Spojená Škola Mokrohájska, Bratislava)
 4. Mikolaj (Gymnázium Varšavská cesta, Žilina)
 5. Reguliová (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov)
 6. Brezovický (Stredná zdravotnícka škola, Lučenec)

Všetkým výhercom a oceneným gratulujeme. V krátkom čase sa Vám ešte mailom ozveme. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tohto ročníka súťaže a želáme Vám veľa ďalších úspechov.

Vaša odborná komisia