SK | EN

1. ročník súťaže

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV vyhlasuje súťaž pre študentov stredných škôl. Prihlásiť sa je možné v dvoch kategóriách:

Esej
– téma 1: Archeológia – a načo?

– téma 2: Archeológia v rukách dezinformátorov

Odborná práca
– téma: Archeologické bádanie v regióne – počiatky a osobnosti

V kategórii „Esej“ budú vybraní 2 víťazi (pre každú z tém), v kategórii „Odborná práca“ budú vybrané 3 najlepšie práce. Pre výhercov sú pripravené knižné ceny a vstupy do vybraných múzeí. Víťazné práce budú uverejnené v Informátore SAS.
Termín odovzdania prác je 31. marec 2020.

Viac informácií nájdete v priloženom súbore.

 
Výsledky I. ročníka súťaže