SK | EN

Plán činnosti 2009

Konferencia „Aktuálne problémy archeologického bádania na Slovensku“
FF UKF Nitra, 5.2.2009
Spoluorganizátor: FF UKF Nitra
Pozvánka, Prihláška, Program (vo formáte .doc)

Prednáška: Dr. Harald Meller „Neueste Erkenntnisse zur Himmelscheibe von Nebra“
FF UKF Nitra, 5.2.2009
Spoluorganizátor: FF UKF Nitra
Pozvánka (vo formáte .doc)

Zjazd a Valné zhromaždenie SAS pri SAV 2009
Nitra – 28.-29. 4. 2009
Spoluorganizátor: AÚ SAV v Nitre
Pozvánka a prihláška, Program (vo formáte .doc)

Exkurzia – Szászhalombatta (Maďarsko)
25. 6. 2009
Informácie (vo formáte .doc)

Konferencia „Hradiská severného Potisia“
Zemplín, 3.- 4. 9. 2009
Pozvánka, Program (vo formáte .doc)

Konferencia „Hospodárstvo Germánov“
SAV v Nitre, 21. – 25. 9. 2009
Spoluorganizátor: AÚ SAV v Nitre, Katedra klasickej archeológie TU v Trnave, Archeologické múzeum SNM v Bratislave
Pozvánka,
Prihláška,
Predbežný program (vo formáte .doc),
Aktuálny program (vo formáte .pdf)

Kolokvium „Kalenderberská kultúra na JZ Slovensku“
Archeologické múzeum SNM v Bratislave, november 2009
Spoluorganizátor: Archeologické múzeum SNM v Bratislave
Pozvánka (vo formáte .pdf), Prihláška (vo formáte .doc)

Kolokvium „Germáni na dolnom Pohroní“
Archeologické múzeum SNM v Bratislave, november 2009
Spoluorganizátor: Archeologické múzeum SNM v Bratislave
Pozvánka (vo formáte .doc)

18. Stretnutie východoslovenských archeológov
Michalovce – 9. 12. 2009
Pozvánka (vo formáte .pdf)