SK | EN

3. ročník – vyhodnotenie

Milé študentky, milí študenti,

minulý rok na jeseň vyhlásila Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV v poradí už 3. ročník súťaže pre študentov stredných škôl. Sme veľmi potešení, že aj tento rok sa do súťaže zapojilo množstvo z Vás a poslalo nám svoje práce. O to ťažšie však bolo rozhodovanie o finálnom umiestnení jednotlivých prác. Odborná komisia, ktorá všetky študentské práce hodnotila, sa nakoniec zhodla na nasledovnom poradí víťazných prác (na 2. mieste sa so zhodným počtom bodov umiestnili 2 študentské kolektívy):

1. miesto – A. Kuchta (Gymnázium, Šrobárova 1, Košice)
2. miesto – A. Gumanová, M. Mahdalová (Gymnázium, Šrobárova 1, Košice)
2. miesto – T. Kečkéšová, S. Mičeková, M. Kodada, T. Hubina, A. Polák (Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany)
3. miesto – N. Trojan (Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina)

Všetkým výhercom gratulujeme a ďakujeme ostatným študentom a študentkám, ktorí sa do súťaže zapojili. Dúfame, že nám zachováte svoju priazeň aj v nasledujúcich rokoch.

Vaša hodnotiaca komisia