4. ročník študentskej súťaže

Milí priatelia,

aj tento rok Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV vyhlasuje študentskú súťaž, ktorá si za posledné roky našla v slovenskej verejnosti (a najmä medzi stredoškolákmi) pomerne značnú obľubu. Aj preto sme sa rozhodli v tejto tradícii pokračovať. Téma tohto ročníka súťaže nesie názov Objav poklady svojho regiónu. Jej cieľom má byť prezentovanie vybraných archeologických pamiatok, nálezov, lokalít či príbehov, ktoré sa k nim viažu. V minulých ročníkoch prejavili študenti a študentky pri koncipovaní svojich prác veľkú dávku kreativity. Pevne veríme, že tomu tak bude aj tento rok a najlepšie z prác budú môcť byť predstavené na najbližšom Valnom zhromaždení – už teraz sa tešíme!

Výbor SAS pri SAV

SÚŤAŽ_leták

SÚŤAŽ_text a prihláška