SK | EN

Úhrada členského poplatku

Aktuálny bankový účet (od decembra 2015)

názov: Fio banka
IBAN: SK1383300000002800905317
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko odosielateľa (v prípade úhrady členského a nedoplatkov).

Účel: platba členského a nedoplatkov, dary, 2% z dane (od roku 2016)

Ročný členský poplatok: 10,- EUR

POZOR ZMENA!

Výška členského poplatku sa s účinnosťou od 1. januára 2025 mení nasledovne:

  • riadni členovia: 15,- EUR
  • študenti (aj doktorandi): 10,- EUR
  • právnické osoby (múzeá atď.): 20,- EUR
  • členovia nad 70 rokov: neplatia

Výška členského poplatku za rok 2024 a všetky predchádzajúce roky zostáva rovnaká pre všetkých členov spoločnosti bez rozdielu (t. j. všetci platia rovnako 10,- EUR). Členský poplatok za rok 2025 sa už bude riadiť novými pravidlami.