SK | EN

Konferencia Dejiny archeológie

Milí priatelia, dovoľujeme si Vás pozvať na 3. ročník konferencie o dejinách archeológie v Československu, ktorá sa uskutoční 9. – 11. septembra 2024 v Oblastnom múzeu a galérii v Moste v severozápadných Čechách. Viac informácií nájdete v priloženom letáku. Všetci ste srdečne pozvaní! Konference Dějiny archeologie 2024 – pozvánka

Čítať viac...

Informátor – aktualizácia

Milé členky a členovia Spoločnosti, pomaly sa blížime k finalizácii prípravy nového, v poradí už 34. ročníka nášho Informátora. Ďakujeme Vám za Váš dlhodobý záujem o náš spoločný časopis – nielen čitateľom, ale aj autorkám a autorom všetkých zaslaných príspevkov. Istotne viete, že Informátor vychádza tlačou a tiež online formou, ktorá je prístupná na našej…

Čítať viac...

Opustil nás doc. Jaroslav Tejral

S ľútosťou oznamujeme, že v utorok 9. januára 2024 nás vo veku 90 rokov opustil náš kolega doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc. Od roku 1960 pôsobil v Archeologickom ústave AV ČR v Brne, v rokoch 1990 až 1998 bol jeho riaditeľom. Česť jeho pamiatke!

Čítať viac...

Digitalizácia Informátora

Milí priatelia, s príchodom nového roka 2024 pre Vás sprístupňujeme v zdigitalizovanej podobe všetky staršie ročníky časopisu našej Spoločnosti – INFORMÁTORA – REVUE SLOVENSKÝCH ARCHEOLÓGOV. Môžete si ich voľne prezerať na našej webovej stránke (link). https://sas.sav.sk/publikacie/informator/

Čítať viac...

Tragická udalosť na akademickej pôde Univerzity Karlovej v Prahe

Ľudský život je tá najvyššia hodnota. Dnes sa odohrala hrozná tragédia, ktorá nami otriasla a ktorá sa nemala stať. Prajme si, aby sme mohli žiť a pracovať v mieri a aby naše deti rástli a mladí študovali v bezpečnom svete. V školách a na univerzitách majú vládnuť múzy a rozum, nie zbrane! Buďme k sebe…

Čítať viac...

XXV. Medzinárodný mediteránny archeologický veľtrh cestovného ruchu v Taliansku

2. – 5. novembra 2023 sa konal XXV. ročník Medzinárodného mediteránneho archeologického veľtrhu cestovného ruchu, kde malo opäť svoje zastúpenie aj Slovensko https://www.borsaturismoarcheologico.it/ .         Slovenskú archeológiu zastrešovala Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV a Archeologický ústav SAV v Nitre v.v.i. Veľtrh sa opäť konal v meste Paestum (SA), región Kampánia na mieste…

Čítať viac...

SPIŠ V PREMENÁCH ČASU

Milí priatelia, dovoľujeme si Vás pozvať na prezentáciu novej knihy s názvom SPIŠ V PREMENÁCH ČASU (SPIŠ: A Journey Through Time), ktorú tento rok vydalo občianske združenie MONS CASTRI. Predstavenie knihy sa uskutoční 29. novembra 2023 v priestoroch Archeologického múzea SNM v Bratislave. Začiatok je o 17:00. Knihu predstavia jej autori: M. Hudák, J. Mellnerová…

Čítať viac...

Archeofilm Bratislava 2023

Archeofilm Bratislava je medzinárodný filmový festival o archeológii, umení a prostredí a svoj nultý ročník odštartoval 1. decembra 2023 https://www.archeofilm.sk/   VIAC O VÍŤAZNÝCH FILMOCH si môžete prečítať z pera predsedu odbornej poroty tu: https://www.filmpress.sk/press-servis/2-festivaly/9685-novy-medzinarodny-filmovy-festival-archeofilm-bratislava & https://noveslovo.eu/kultura/bratislava-ma-novy-medzinarodny-filmovy-festival/   Cieľom festivalu Archeofilm Bratislava je prezentovať umelecky kvalitné a informačne bohaté filmy zamerané na ochranu a propagáciu…

Čítať viac...