SK | EN

Partnerské organizácie HS

Spolupracujúce organizácie:

Komisia HS úzko spolupracuje so Slovenskou sklárskou spoločnosťou, Odbornou skupinou pro dějiny skla pri ČAV v Českej republike a partnermi z Poľska: Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza IAE PAN a Katedrou Konserwacji i Restauracji Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Webové linky:

http://www.archaeology.cz/cas/index.html

http://www.arup.cas.cz/VITREA/Index.htm

http://www.iaepan.edu.pl/a/index.php?option=com_content&view=article&id=379&Itemid=1629&lang=pl

http://www.asp.wroc.pl/?module=StaticContent&controller=Main&id=134&__seoName=Katedra+Konserwacji+i+Restauracji+Ceramiki+i+Szk%C5%82a