MEDZINÁRODNÝ ARCHEOLOGICKÝ VEĽTRH VO FLORENCII


Výbor SAS pri SAS si dovoľuje pozvať všetkých záujemcov na medzinárodný archeologický veľtrh TourismA, ktorý sa bude konať 17.-19. decembra 2021 vo Florencii. Slovensko budú prezentovať tri príspevky:

1. Európsky projekt ARCH – Odolnosť historických pamiatok voči klíme a iným faktorom na príklade mesta Bratislava
M. Musilová (MÚOP, Bratislava; SAS pri SAV, Nitra), A. Gondová (MÚOP, Bratislava), E. Pauditšová (PriF UK, Bratislava), I. Konrad (hlavná architektka mesta Bratislava), E. Streberová (MIB, Bratislava)

2. Hranice Rímskej ríše – Limes Romanus na strednom Dunaji – dve nové archeologické lokality zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
M. Musilová (MÚOP, Bratislava; SAS pri SAV, Nitra)

3. Veduta Bratislavy vo Florencii. Skrytý príbeh.
I. Kvetánová (OZ Priatelia Bratislavy, Slovenský historický inštitút v Ríme), C. Conti (S.A.R. Firenze)

Všetky prezentácie sa uskutočnia 18. decembra 2021 (začiatok o 10:00) v Palazzo dei Congressi vo Florencii. Celý program stretnutia je možné nájsť tu: https://www.tourisma.it/sabato-18-dicembre-2021/

Všetci ste srdečne vítaní!