Prezentácia zborníka zo sympózia „Fortifikačné systémy na území Bratislavy“