1. cirkulár Zjazd slovenských archeológov 2024 a vedecký seminár SAS pri SAV