ZMENA VÝŠKY ČLENSKÉHO POPLATKU

Vážení členovia SAS pri SAV,

Valné zhromaždenie svojím rozhodnutím zo dňa 25. apríla 2024 zmenilo výšku členského poplatku. S účinnosťou od 1. januára 2025 sa mení výška poplatku nasledovne:

riadni členovia: 15,- EUR
študenti (aj doktorandi): 10,- EUR
právnické osoby (múzeá atď.): 20,- EUR
členovia nad 70 rokov: neplatia

Členské môžete uhradiť na účet spoločnosti (potrebné údaje nájdete nižšie). Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko odosielateľa, resp. názov inštitúcie (v prípade úhrady členského aj nedoplatkov).

IBAN: SK1383300000002800905317
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Výška členského poplatku za rok 2024 a všetky predchádzajúce roky zostáva rovnaká pre všetkých členov spoločnosti bez rozdielu (t. j. všetci platia rovnako 10,- EUR). Členský poplatok za rok 2025 sa už bude riadiť novými pravidlami.

Váš Výbor SAS pri SAV