Konferencia Kelti/The Celts/Die Kelten 2019

Vážení kolegovia, milí priatelia, 

dovoľujeme si Vás pozvať na 20. medzinárodnú konferenciu Kelti/The Celts/Die Kelten 2019, ktorú tentokrát v dňoch 14. – 17. 5. 2019 organizuje slovenska časť skupiny.

Podrobnosti a prihlášku nájdete v prílohách.

Tešíme sa vašu účasť. So srdečnými pozdravmi,

organizátori:

Lucia Benediková, Gertrúda Březinová, Karol Pieta

PRIHLÁŠKA KELTI 2019

POZVÁNKA KELTI 2019

Dear colleagues and friends,

we kindly invite you for the 20th international conference Kelti/The Celts/Die Kelten 2019 that is this time on 14th – 17th May 2019 organized by the Slovakian part of the group.

Details and registration form are attached.

We are looking forward to your participation

With warm regards

Lucia Benediková, Gertrúda Březinová, Karol Pieta (organizers)

REGISTRATION CELTS 2019

INVITATION CELTS 2019