Digitalizácia Informátora

Milí priatelia, s príchodom nového roka 2024 pre Vás sprístupňujeme v zdigitalizovanej podobe všetky staršie ročníky časopisu našej Spoločnosti – INFORMÁTORA – REVUE SLOVENSKÝCH ARCHEOLÓGOV. Môžete si ich voľne prezerať na našej webovej stránke (link). https://sas.sav.sk/publikacie/informator/