SK | EN

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že v nedeľu 26. novembra 2017 nás navždy opustil jeden zo zakladateľov Slovenskej archeologickej spoločnosti SAV a nestor slovenskej archeológie PhDr. Titus Kolník, DrSc. (nar. 1. januára 1932). Ostáva naďalej medzi nami svojimi významnými prínosmi pre celú spoločnosť. Česť jeho pamiatke! Výbor SAS pri SAV     Posledná rozlúčka sa uskutoční…

Čítať viac...

Súťaž mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov

Rada slovenských vedeckých spoločností (ďalej len RSVS) vyhlasuje súťaž pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov. Cieľom súťaže RSVS pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov je aktivizovanie mladej generácie v oblasti popularizácie vedy, osobitne aj výsledkov špičkového vedeckého výskumu na Slovensku. Bližšie informácie a prihlášku nájdete v priložených súboroch. Prihláška – Súťaž RSVS 2017 Štatút sútaže…

Čítať viac...

Štipendium – Pápežský Inštitút kresťanskej archeológie

Pápežský Inštitút kresťanskej archeológie (Il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana) ponúka štipendium na akademický rok 2017/2018. Prihlásiť sa naň môžu záujemcovia nie starší ako 35 rokov s dobrou znalosťou talianskeho jazyka a magisterským titulom z archeológie, dejín umenia, alebo z podobných odborov. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Čítať viac...

Prezentácia knihy J. Labudu: Glanzenberg v Banskej Štiavnici. Archeologický výskum zaniknutej lokality.

Slovenské banské múzeum v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica a Banskoštiavnicko – hodrušským baníckym spolkom pozývajú na prezentáciu knihy Jozefa Labudu s názvom Glanzenberg v Banskej Štiavnici-Archeologický výskum zaniknutej lokality, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 20.10.2016 o 16:00 hod. v Sieni komorských grófov v Kammerhofe. Knihu uvedie historik a spisovateľ Pavel Dvořák   „ Publikovanie výsledkov výskumu Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici v tejto knihe,…

Čítať viac...

(18.-20.10.) Konferencia Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest

Vážené kolegyne a vážení kolegovia, Historický ústav SAV, Univerzitná knižnica v Bratislave a Slovenská historická spoločnosť pri SAV – Sekcia pre dejiny miest, si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu s medzinárodnou účasťou „POHROMY, KATASTROFY A NEŠŤASTIA V DEJINÁCH NAŠICH MIEST“. Konferencia sa uskutoční v dňoch 18. – 20. 10. 2016 v priestoroch Univerzitnej knižnice v…

Čítať viac...

Pozvánka na seminár 11.10.: Kde hľadať informácie pre vedy o spoločnosti a kultúre

Kde hľadať informácie pre vedy o spoločnosti a kultúre Organizátor: Albertina icome Bratislava s.r.o. Kedy: utorok 11. 10. 2016 o 13:00 – 14:30 Kde: Ústredná knižnica SAV, Klemensova 19, 814 67 Bratislava Program: – Ladislav Svršek (AiB) ukáže, aké typy informácií špecifické pre spoločenské vedy, humanity a umenie poskytujú zahraničné vydavateľstvá a ktoré z nich sú na Slovensku dostupné. –…

Čítať viac...

Výročná cena Revue Pamiatky a múzeá za rok 2015 v kategórii akvizícia udelená Balneologickému múzeu

Balneologickému múzeu bola 8. septembra 2016 pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva udelená výročná cena Revue Pamiatky a múzea za rok 2015 v kategórii akvizícia za akvizíciu zlatého prsteňa z kniežacieho hrobu z mladšej doby rímskej z Krakovian-Stráží. Cenu odovzdali – generálny riaditeľ Slovenského národného múzea Viktor Jasaň, generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová…

Čítať viac...