Pozvánka: Príbeh skla IV, Kokava nad Rimavicou

Komisia História skla vás pozýva na podujatie Príbeh skla IV do Kokavy nad Rimavicou.

Na podujatí bude realizovaná prednáška spojená s diskusiou, ktorá bude informovať o zápise prvku ručnej sklárskej výroby do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktoré sa realizuje pod hlavičkou Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV. Prednáša: PhDr. Danica Staššíková-Štukovská, PhD.

 

Príbeh skla so svojimi sprievodnými podujatiami sprístupňuje verejnosti a popularizuje schátranú miestnu pamätihodnosť z roku 1913 Stará škola v Kokave nad Rimavicou. Cieľom výstavy je posilniť povedomie o sklárskej histórii regiónu, návrat k priblíženiu výnimočného kultúrneho dedičstva a zatraktívnenie segmentu kreatívneho priemyslu, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou tohto regiónu dlhé desaťročia. Súčasťou výstavy je mobilná sklárska pec s ukážkou živého fúkania skla, sklárske workshopy pre deti a dospelých, komentované prehliadky, prednášky, diskusie, koncerty a filmové premietania. Príbeh skla IV. so sprievodnými podujatiami sa bude konať od piatka 21. júna do nedele 23. júna, výstava bude sprístupnená verejnosti v priestoroch Starej školy do 31. októbra 2024.

VIAC TU: Príbeh skla IV. – Vstupenky na výstavy, 21. 6. – 31. 10. ve městě Kokava nad Rimavicou – GoOut

O predchádzajúcich ročníkoch si môžete prečítať tu: Príbeh skla v starej škole v Kokave nad Rimavicou opäť ožíva – SME | MY Novohrad