Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že v nedeľu 26. novembra 2017 nás navždy opustil jeden zo zakladateľov Slovenskej archeologickej spoločnosti SAV a nestor slovenskej archeológie PhDr. Titus Kolník, DrSc. (nar. 1. januára 1932).

Ostáva naTitus Kolníkďalej medzi nami svojimi významnými prínosmi pre celú spoločnosť.

Česť jeho pamiatke!

Výbor SAS pri SAV

 

 

Posledná rozlúčka sa uskutoční v piatok 1. decembra 2017 o 13:00 na cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre na Cabajskej ceste.