Spomíname

Vážené členky a členovia SAS pri SAV,

žiaľ, v posledných týždňoch sme sa navždy rozlúčili s dvomi dlhoročnými členmi našej spoločnosti.

Dňa 23. februára nás navždy opustila archeologička a pamiatkárka Mgr. Štefánia Tóthová (1941 – 2024). V roku 2014 bola ocenená cenou Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenska. Venovala sa výskumu mnohých lokalít a pamiatok: kaštieľ v Parížovciach, kostoly v Liptovskej Mare, Liptovskej Anne, Trenčiansky hrad, Beckov, Zvolen… a najmä mestská pamiatková rezervácia Banská Štiavnica. Žila v Bratislave a svoj plodný život zavŕšila v požehnanom veku v kruhu svojej rodiny v Nemecku. *

Dňa 15. marca naše rady opustil ďalší dlhoročný člen Štefan Meliš (1928 – 2024), ktorý sa významne pričinil o poznanie archeologických pamiatok a histórie Horného Považia, najmä Považskej Bystrice a Žiliny, a sám bol pamätníkom archeológa A. Petrovského-Šichmana. **
Posledná rozlúčka so Štefanom Melišom sa uskutoční v stredu 20. 3. v Dome smútku v Papradne, okr. Považská Bystrica.

 

*Pamiatkový úrad – Odišla archeologička – pamiatkarka Štefánia Tóthová (1941 – 2024) (pamiatky.sk)

** spolokseptentrio.sk/2017/11/01/rozhovor-so-stefanom-melisom/

 

Česť ich pamiatke!

Výbor SAS pri SAV