Zomrel PhDr. Ján Hunka, CSc.

Mince ho sprevádzali celý život, avšak príliš skoro nadišiel čas, aby teraz tú poslednú odovzdal sv. Petrovi pri nebeskej bráne.

Dňa 7. 2. 2021 nás navždy opustil PhDr. Ján Hunka, CSc., dlhoročný pracovník Archeologického ústavu SAV v Nitre, ktorý nejednému archeológovi poodkryl informácie o práve nájdenej minci. Vždy s úsmevom a ochotou sa podelil o svoj svet týchto drobných predmetov, ktoré vypovedajú tak veľa. Minciam sa venoval od začiatku svojej kariéry, už svoju diplomovú prácu zameral na mincovníctvo v období panovania Bela III. a svoje vedomosti ďalej rozvíjal počas práce na Archeologickom ústave, kde pracoval takmer 38 rokov. Spolu s E. Kolníkovou tu vybudovali numizmatické pracovisko a výsledky svojich prác prezentoval na domácich aj medzinárodných podujatiach, publikoval v početných článkoch, štúdiách a monografiách. Bol predsedom nitrianskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti a hlavným redaktorom periodika Slovenská numizmatika. Členom Slovenskej archeologickej spoločnosti bol 37 rokov, pričom sa aktívne angažoval aj v jej výbore. Nebolo to tak dávno, keď mu bola pri príležitosti osláv 60. narodenín udelená bronzová medaila Archeologického ústavu SAV. Nik vtedy netušil, že tu s nami pobudne už len takú krátku dobu. Pán doktor budete nám chýbať.